Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Dyrektor NCBR z wizytą w siedzibie Ryvu Therapeutics
Dyrektor NCBR z wizytą w siedzibie Ryvu Therapeutics

Za nami kolejne spotkanie dr. inż. Wojciecha Kamienieckiego, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, z beneficjentami. Dyrektor Centrum odwiedził 9 września br. krakowską siedzibę polskiej firmy biotechnologicznej Ryvu Therapeutics S.A.

Fot. Dyrektor NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki w towarzystwie członków zarządu Ryvu Therapeutics zwiedza laboratoria firmy.

Źródło: Bogdan Krężel/Ryvu Therapeutics

 

Cykliczne spotkania dyrekcji NCBR z beneficjentami to istotny element realizacji strategii NCBR, która zakłada ścisłą współpracę Centrum z innowatorami, aktywną rolę w tworzeniu warunków do inwestowania w prace B+R oraz proklienckie nastawienie pracowników instytucji. To także ważny etap przygotowania NCBR do realizacji wyzwań związanych z nową perspektywą budżetową Unii Europejskiej, zwłaszcza wdrażaniem programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Podczas wizyty w Krakowie, dyrektor NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki spotkał się z zarządem Ryvu Therapeutics, aby poznać realizowane przez spółkę projekty badawczo-rozwojowe. Spotkaniu towarzyszyła też dyskusja o potrzebach sektora biotechnologicznego w zakresie finansowania badań nad nowymi lekami i terapiami, dobrych praktykach dotyczących wdrożenia innowacji w sektorze zdrowia oraz perspektywach rozwoju branży biotechnologicznej w Polsce. – Jak pokazują dane z naszego najnowszego raportu dotyczącego działalności B+R dużych firm, podmioty z branży biotechnologicznej i farmaceutycznej należą do grona liderów innowacyjności w naszym kraju. 5% wszystkich projektów dużych firm obsługiwanych przez NCBR dotyczy właśnie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Jednocześnie tego typu projekty są najbardziej kosztochłonne. To więc konieczne, aby instytucje publiczne, takie jak NCBR, wspierały działalność badawczą w ważnych dla nas wszystkich obszarach i partycypowały w jej kosztach – mówił na spotkaniu Kamieniecki. Ważnym punktem w programie wizyty było także odwiedzenie nowej siedziby Ryvu Therapeutics – Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków (CBRIL), które powstało w 2020 r. i jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w kraju.

Zespół doświadczonych profesjonalistów, najwyższej jakości infrastruktura, otoczenie naukowe i historia badań nad lekami w Krakowie – to czynniki, dzięki którym Ryvu może stać się polskim centrum innowacyjnych badań i rozwoju na światowym poziomie w dziedzinie farmacji i biotechnologii. – Dynamiczny rozwój Ryvu Therapeutics był możliwy m.in. dzięki wsparciu prac B+R w ramach programów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Dofinansowanie projektów przez Centrum pozwoliło spółce na realizację strategicznych planów, a przede wszystkim – rozwój innowacyjnych terapii w obszarach, w których brakuje dostatecznych metod leczenia nowotworów. NCBR przyznało Ryvu do tej pory dofinasowanie na realizację 17 projektów o łącznej wysokości blisko 289 mln zł – doceniał prezes zarządu Ryvu Therapeutics Paweł Przewięźlikowski.

Najbardziej zaawansowanym projektem spółki jest RVU120 – pierwszy w swojej klasie, małocząsteczkowy inhibitor CDK8/CDK19, który obecnie znajduje się w fazie Ib badania klinicznego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) lub zespołem mielodysplastycznym (MDS) oraz w fazie I/II badania klinicznego u chorych z nawracającymi/opornymi na leczenie przerzutowymi lub zaawansowanymi guzami litymi. W czerwcu 2021 r., podczas konferencji EHA 2021, zaprezentowane zostały pierwsze pozytywne dane z badania klinicznego fazy I RVU120 u pacjentów z AML i MDS. Drugim klinicznym projektem spółki jest SEL24 (MEN1703) – dualny inhibitor kinaz PIM/FLT3, będący aktualnie w fazie II badania klinicznego u pacjentów z oporną postacią ostrej białaczki szpikowej (AML). Projekt ten został już skomercjalizowany i na mocy zawartej umowy licencyjnej jest rozwijany przez włoską grupę Menarini. Podczas tegorocznych konferencji ASCO i EHA przedstawione zostały pierwsze wyniki badania klinicznego SEL24 fazy II, które wykazały wstępną skuteczność związku jako monoterapii w nawrotowej/opornej na leczenie postaci ostrej białaczki szpikowej, szczególnie u chorych z mutacją IDH. Pozostałe projekty Ryvu wykorzystują bogatą wiedzę z zakresu biologii nowotworów i skupiają się na nowych celach onkologicznych w obszarze inhibitorów kinaz, syntetycznej letalności (WRN, delecja MTAP) oraz immunoonkologii (bezpośredni agoniści STING, inhibitory HPK1).

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2021>

pnwtśrczptsbnd
29
30
1
2
Cleanroom Pass
2021-12-02 do 2021-12-02
3
4
5
7
BHP w pomieszczeniach Cleanroom
2021-12-07 do 2021-12-07
9
MEDmeetsTECH#12
2021-12-09 do 2021-12-09
BioTech Daily 2021
2021-12-09 do 2021-12-09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter