Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Drugi konkurs WIB rozstrzygnięty – rozszerzono obszar badań naukowych wspieranych z Funduszu Polskiej Nauki
Drugi konkurs WIB rozstrzygnięty – rozszerzono obszar badań naukowych wspieranych z Fundusz

Zakończył się drugi konkurs w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego. Panel ekspertów nie skierował do finansowania żadnego ze złożonych w konkursie wniosków. Decyzją Ministra Edukacji i Nauki obszar badań naukowych wspieranych z Funduszu Polskiej Nauki zostaje rozszerzony na całą biotechnologię medyczną. Łukasiewicz – PORT rozpoczął przygotowania do ogłoszenia trzeciego konkursu WIB.

Fot. Kampus Pracze, źródło: Łukasiewicz – PORT

 

Dobiegł końca drugi konkurs ofert na wyłonienie zespołów badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego w obszarze biotechnologii medycznej – onkologii. Po przeprowadzonych przez międzynarodowe grono ekspertów ocenach pod kątem naukowym oraz społeczno-gospodarczym żaden z wniosków nie otrzymał rekomendacji do finansowania. W konkursie zgłoszonych zostało osiem wniosków przygotowanych przez konsorcja skupiające w sumie 20 jednostek naukowych z całej Polski. Eksperci, którym powierzono ocenę aplikacji, podkreślali w swoich recenzjach bardzo wysoki poziom naukowy proponowanych projektów. Żaden z wniosków nie spełnił jednak kryteriów społeczno-gospodarczych w stopniu pozwalającym na przyznanie finansowania. Eksperci zgodnie uznali, że w złożonych projektach dopracowania wymagała strona biznesowa, która w przypadku tego konkursu jest kluczowa. Celem zespołów badawczych, otrzymujących finansowanie w ramach programu WIB, jest opracowanie nowej technologii lub grupy technologii o dużym potencjale komercjalizacyjnym, które będą mogły zostać wdrożone w ciągu maksymalnie pięciu lat od rozpoczęcia prac.

W dwóch pierwszych konkursach WIB obszar badań, w którym zespoły naukowe mogły ubiegać się o finansowanie, był określony jako biotechnologia medyczna – onkologia. W związku ze zmianą komunikatu o obszarze działalności naukowej finansowanej ze środków Funduszu Polskiej Nauki oraz wysokości i okresie tego finansowania w planowanym trzecim konkursie obszar badań zostanie rozszerzony, dzięki czemu możliwość zgłoszenia swoich aplikacji będą mieli naukowcy reprezentujący wszystkie kierunki biotechnologii medycznej. Łukasiewicz – PORT prowadzi intensywne prace nad przygotowaniem i ogłoszeniem kolejnego konkursu WIB, w którym pula środków będzie wynosić 380 mln zł. Nabór wniosków poprzedzą spotkania informacyjne oraz działania doradcze skierowane do potencjalnych liderów i instytucji zainteresowanych udziałem w programie oferującym atrakcyjne finansowanie badań naukowych o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w Polsce.

KOMENTARZE
Newsletter