Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Dni Narodowego Centrum Nauki na Śląsku
12.03.2013

W dniach 8-9 maja 2013 r. na Śląsku z inicjatywy Rady NCN odbędą się Dni Narodowego Centrum Nauki. Wydarzeniu będzie towarzyszyć szereg spotkań tematycznych, podczas których polskim badaczom, a zwłaszcza osobom rozpoczynającym karierę naukową, zostanie zaprezentowana oferta konkursowa Centrum. Dni NCN będą także okazją do wręczenia młodym uczonym Nagrody Narodowego Centrum Nauki za wybitne osiągnięcia badawcze. Organizatorami wydarzenia są NCN i Regionalna Konferencja Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA).

Podczas Dni Narodowego Centrum Nauki odbędą się także warsztaty z zakresu obsługi administracyjnej i finansowej projektów badawczych realizowanych w ramach konkursów NCN. Spotkanie ma na celu przybliżenie pracownikom administracyjnym jednostek naukowych zasad regulujących formalną obsługę wniosków i projektów finansowanych przez Centrum.

W ramach Dni NCN zaplanowano spotkania informacyjne skierowane do wszystkich naukowców zainteresowanych konkursami NCN. Spotkania mają służyć przedstawieniu szerokiego zakresu możliwości, jakie konkursy NCN oferują polskim badaczom, w tym osobom rozpoczynającym karierę naukową, chcącym realizować projekty z zakresu badań podstawowych. We współpracy z Radą Młodych Naukowców odbędzie się także seminarium Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce.

W odpowiedzi na liczne głosy płynące ze środowiska naukowego postanowiliśmy zorganizować spotkania z naukowcami, które będą okazją do wyjaśnienia wątpliwości, jakie mogą pojawić się w trakcie przygotowania wniosków do NCN oraz przybliżenia zasad regulujących obsługę projektów przez nas finansowanych – podkreśla prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor Narodowego Centrum Nauki. 

Spotkaniu z przedstawicielami władz uczelni, dyrektorami instytutów Polskiej Akademii Nauk i dyrektorami instytutów badawczych będzie towarzyszyć dyskusja na temat funkcjonowania systemu finansowania nauki w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem konkursów i procesu oceny wniosków przyjętego przez NCN.

Dni NCN będą także okazją do wręczenia wybitnym młodym uczonym nagród Narodowego Centrum Nauki. Nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych przyzna Kapituła konkursu, w skład której wchodzą dyrektor i Rada Narodowego Centrum Nauki oraz przedstawiciele fundatorów nagrody: Orange Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Wyróżnienie zostanie przyznane w trzech grupach: Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce, Nauki o Życiu, Nauki Ścisłe i Techniczne.

– Chcemy wyróżnić młodych polskich uczonych za ich znaczące osiągnięcia naukowe ze szczególnym uwzględnieniem badań finansowanych ze środków pochodzących z konkursów – dodaje prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki i przewodniczący kapituły konkursowej.

Podczas uroczystości kierownicy wybranych projektów, które otrzymały finansowanie w  konkursach NCN, opowiedzą o prowadzonych badaniach.

 

Redakcja
źródło: informacja prasowa

 

KOMENTARZE
news

<Sierpień 2021>

pnwtśrczptsbnd
26
27
28
Pomiar pH próbek farmaceutycznych
2021-07-28 do 2021-09-29
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Newsletter