Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Dlaczego warto studiować biotechnologię? Eksperci odpowiadają: „To przyszłość medycyny i przemysłu!”
Dlaczego warto studiować biotechnologię? Eksperci odpowiadają: „To przyszłość medycyny i pr

16 marca br. podczas Targów Perspektywy odbyła się fascynująca debata zatytułowana „Wielkie pytania i wielkie odkrycia. Po co nam biotechnologia?”, zorganizowana przez Coventry University Wrocław. W debacie wzięli udział eksperci z różnych dziedzin związanych z biotechnologią, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami na temat przyszłości tej gałęzi nauki, potrzebnych kompetencji oraz perspektyw zawodowych dla przyszłych absolwentów.

 

 

Biotechnologia to dziedzina naukowa i technologiczna, która zajmuje się wykorzystaniem organizmów, komórek i biomolekuł w celu opracowania nowych technologii, produktów i usług. Ta dyscyplina ma szerokie zastosowanie w wielu branżach, takich jak: medycyna, rolnictwo, przemysł spożywczy, ochrona środowiska, produkcja leków oraz energetyka. – W przeszłości ludzie żyli krócej, ale dostęp do bieżącej wody oraz odkrycie pierwszych antybiotyków znacząco wydłużyły i poprawiły jakość życia. Nowe, przełomowe leki odegrały tu kluczową rolę – to one w 73% przyczyniły się do tego efektu. Przykłady takich osiągnięć to terapia wirusowego zapalenia wątroby typu C, gdzie dziś jesteśmy w stanie wyleczyć w zasadzie 100% pacjentów, a jeszcze kilka lat temu leczenie nie dość, że było długotrwałe i obciążone bardzo poważnymi skutkami ubocznymi, było skuteczne tylko u niespełna 50% chorych. Podobnie, innowacyjne leki pozwalają na kontrolowanie HIV, umożliwiając ludziom osiągnięcie normalnej długości życia. Mimo to wciąż istnieje ok. 7 tys. chorób bez skutecznego leczenia, co podkreśla potrzebę dalszego rozwoju biotechnologii medycznej. Praca w tej dziedzinie nie tylko jest ciekawa, ale też może mieć ogromny wpływ na ratowanie życia setek tysięcy pacjentów na całym świecie. Satysfakcja z możliwości przyczynienia się do postępu w medycynie jest ogromna – opowiadała podczas spotkania Marta Winiarska, prezes Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed.

Biotechnologia i co dalej?

Z perspektywy studentów same studia to jedno. Bywa, że wybierane są z pasji i zainteresowań. Nie zawsze myślimy o tym, co rzeczywiście moglibyśmy robić w przyszłości. Pytania: „Czy znajdę dobrze płatną pracę?”, „Czy będę mógł rozwijać się zawodowo?”, „Czy moja praca przysłuży się innym?” powinny paść i nierzadko determinować wybór studiów. W tym aspekcie biotechnologia daje szeroki wachlarz możliwości. – Na rynku pracy otwierają się przed absolwentami różnorodne perspektywy. Po pierwsze, istnieją spółki biotechnologiczne zajmujące się badaniami nad nowymi lekami. Warto podkreślić, że wiele z tych firm działa na polskim rynku, angażując się w innowacje. Proces tworzenia nowych leków jest skomplikowany i czasochłonny, trwając od 10 do nawet 12 lat. Praca w tym obszarze obejmuje szeroki zakres działań – począwszy od biologii molekularnej, przez pracę z DNA i RNA, aż po chemię medyczną i organiczną. Naukowcy badają charakterystykę białek, szukając potencjalnych leków. Istnieje również możliwość pracy w obszarze badań klinicznych. Poza przemysłem jest też opcja realizowania się w instytutach naukowych. Dla tych, którzy unikają pracy laboratoryjnej, powstały centra transferu technologii, gdzie można współpracować z innymi naukowcami nad projektami o potencjale przyszłych leków lub technologii – wymienia Karolina Jarosińska, założycielka i partner zarządzający ExecMind

Umiejętności i kompetencje – czego potrzebuje rynek biotechnologii?

W dzisiejszych czasach tworzenie nowych technologii, zarówno leków, jak i narzędzi diagnostycznych opartych na biotechnologii, wymaga współpracy różnorodnych kompetencji. – Często działania te realizowane są przez interdyscyplinarne zespoły, w których obok biologów, biotechnologów, lekarzy czy chemików, znajdują się także informatycy, ponieważ sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe stanowią coraz istotniejszy element tych projektów. Praca zespołowa, pozwalająca na uzyskanie synergii między różnymi kompetencjami, jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu i stworzenia innowacyjnych rozwiązań – mówiła Marta Winiarska, akcentując znaczące kompetencje, których we współczesnym świecie, nastawionym na „granie na siebie”, nierzadko młodym ludziom brakuje.

Eksperci podkreślili nie tylko wartość kompetencji technicznych, ale także umiejętność synergii wiedzy oraz misyjny aspekt pracy w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie. Biotechnologia staje się nie tylko kluczowym obszarem badań naukowych, ale też źródłem nadziei na przyszłe odkrycia, które mogą zmienić oblicze medycyny i przemysłu na całym świecie. – Biotechnologia medyczna, rozwijająca się w Polsce od ponad 15 lat, odgrywa kluczową rolę w odkrywaniu i rozwijaniu nowych leków, terapii oraz metod diagnostycznych. Dzięki współpracy z Polskim Związkiem Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed, który stanowi ważny element ekosystemu polskich innowacji biomedycznych i zrzesza dziś 19 wiodących spółek pracujących nad projektami B+R w obszarze drug discovery/drug development, studenci naszej uczelni zdobywają wiedzę na temat teorii i koncepcji w dziedzinach nauk biologicznych i chemicznych. Ponadto uczą się praktycznych technik laboratoryjnych oraz zasad prowadzenia projektów badawczych. Dzięki tej unikatowej mieszance kompetencji i doświadczeń nasi absolwenci będą mieli szansę osiągnąć sukcesy zawodowe na arenie międzynarodowej – zachęcał dr Jacek Lewandowski, dyrektor Kampusu Coventry University we Wrocławiu.

Biotechnologia na Coventry University Wrocław – jak wygląda tok studiów?

– W Coventry University kładziemy duży nacisk nie tylko na umiejętność korzystania z dostępnych narzędzi laboratoryjnych, ale także prezentowania informacji w sposób zrozumiały zarówno dla specjalistów biotechnologicznych, jak i osób spoza branży. Chcielibyśmy, aby nasi studenci potrafili analizować dane, tworzyć prezentacje oraz myśleć krytycznie i rozwiązywać problemy związane z ich przyszłą karierą, nie tylko wykonywać zadania rutynowe, ale podejmować też wyzwania wymagające innowacyjnego podejścia – zdradzała Dorota Dobrzańska-Szoentag, dyrektor kursu Applied Biosciences w Coventry University Wrocław. Studenci już od pierwszego miesiąca studiów mogą korzystać z laboratoriów badawczych. – Oczywiście nie przeprowadzają tam od razu eksperymentów, najpierw uczą się zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium. Następnie przechodzą do realizacji zagadnień teoretycznych w przestrzeni laboratoryjnej, a po zapoznaniu się z danym tematem przystępują do eksperymentów w laboratorium. Jest to bardzo korzystne dla studentów, ponieważ przygotowuje ich do pracy zawodowej już po ukończeniu pierwszego stopnia studiów – kontynuuje Dorota Dobrzańska-Szoentag. Studenci mają dostęp do urządzeń i przestrzeni laboratoryjnych używanych przez osoby i firmy z sektora przemysłowego.

– Jeśli chodzi o program studiów, w pierwszym roku skupiamy się na podstawach biochemii, mikrobiologii i chemii. Następnie rozwijamy te zagadnienia, przechodząc do zaawansowanych technik mikrobiologii i biochemii molekularnej. Na trzecim roku studiów skupiamy się na aplikacji tych umiejętności w praktyce, czyli gdzie i w jaki sposób można wykorzystać wiedzę zdobytą w poprzednich latach studiów, zarówno w przemyśle, jak i w badaniach naukowych –  wyjaśniła dyrektor kierunku Applied Biosciences. Po ukończeniu drugiego roku istnieje możliwość wzięcia udziału w programie „sandwich year”, czyli rocznych praktykach studenckich w firmie biotechnologicznej, po czym wraca się na trzeci rok, aby zakończyć swoje badania i napisać pracę licencjacką.. Doświadczenie zdobyte w pracy w biotechu jest później bardzo cenione przez przyszłych pracodawców – to zdecydowany wyróżnik kierunku prowadzonego na Coventry University Wrocław. 

Coventry University Wrocław wprowadza nowy kierunek studiów – Applied Biosciences – już jesienią 2024 r. Studenci będą mieli możliwość zgłębienia technik molekularnych, biochemicznych i genetycznych, kluczowych dla współczesnej biotechnologii. Współpraca z Polskim Związkiem Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed zapewni dostęp do unikalnego, praktycznego know-how dzięki biznesowemu doświadczeniu ekspertów oraz umożliwi zdobycie wiedzy potrzebnej do rozwiązywania realnych problemów społecznych. Kierunek skupi się również na aspektach prawnych i kompetencjach miękkich, niezbędnych dla realizacji nakierowanych na komercjalizację (czyli udostępnienie konkretnych technologii pacjentom) projektów naukowo-badawczych w sektorze biotechnologicznym. Studenci będą mieli okazję współpracować z ekspertami oraz rozwijać kompetencje, niezbędne do efektywnej pracy w grupie i zarządzania projektami badawczymi. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz programu studiów znajdują się na stronie internetowej uczelni.

Źródła

Fot. Licencja Pełka i Partnerzy

KOMENTARZE
Newsletter