Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Czwarta edycja konkursu L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki
05.05.2004
Z początkiem maja br. ruszyła czwarta edycja stypendiów L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO.


W 2001r. L'Oréal Polska przy wsparciu Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO ogłosił pierwszą edycję konkursu na roczne stypendia dla pięciu młodych Polek - naukowców prowadzących badania w dziedzinach biologiczno-medycznych. Celem tej inicjatywy była pomoc młodym kobietom w realizacji ich pracy badawczej. Konkurs przeznaczony jest dla kobiet-naukowców, prowadzących badania w dziedzinach biologiczno-medycznych: doktorantek, które nie przekroczyły 35 roku życia oraz habilitantek, do 45 roku życia. W pierwszym i drugim przypadku kandydatki powinny znajdować się w ostatnim roku przygotowań do obrony pracy naukowej. Stypendium wypłacane jest co miesiąc przez rok. W 2004 roku jego wartość zostaje podniesiona do 1500 zł - dla doktorantek, oraz 1800 zł dla habilitantek. Regulamin konkursu, wniosek zgłoszeniowy dla badaczek kończących pracę habilitacyjną, wniosek zgłoszeniowy dla badaczek kończących pracę doktorską. Termin przesyłania wniosków o przyznanie stypendium upływa 31 lipca 2004 r. Nazwiska laureatek zostaną ogłoszone w listopadzie 2004 r. Kontakt: e-mail: kobiety@pl.loreal.com
KOMENTARZE
Newsletter