Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Co lekarz może wyczytać w genach?
02.01.2013

W 60 lat po odkryciu struktury DNA, dzięki najnowszym technologiom, można odczytać informacje, które zapisane są w całym ludzkim genomie.

 


Przeczytaj również:

Genomed rośnie w siłę. Kolejna poradnia genetyczna otwarta!

Genomed współpracuje z Narodowym Instytutem Leków


Genetyka zajmuje coraz ważniejsze miejsce w praktyce lekarskiej, a w świetle najnowszych badań i publikacji naukowych, genomika oraz medycyna spersonalizowana – gdzie dobór terapii farmakologicznej, sposobu leczenia czy diety będzie zależał od wyników analizy naszego genomu – to nie science fiction, ale najbliższa przyszłość.

Jedną z polskich firm, które ramach swojej działalności z zaangażowaniem popularyzują wiedzę dotyczącą genetyki, włączając się tym samym w debatę na temat sekwencjonowania genomu ludzkiego, jest Genomed.

- Włączyliśmy się w działania edukacyjne przygotowujące społeczeństwo na zmiany, które w niedługim czasie zajdą w opiece medycznej. Wiedza naszych krajan na temat genetyki nie jest wysoka, dlatego wielu z nas boi się konsekwencji związanych z odczytaniem genomu. Staramy się przekazać społeczeństwu, że wiedza ta może m.in. uchronić nas przed zastosowaniem niewłaściwej terapii farmakologicznej i dać lepszą jakość życia dzięki znajomości predyspozycji naszego organizmu. – mówi dr hab. Anna Boguszewska-Chachulska, członek zarządu Genomed S.A.

Prowadzone aktywności edukacyjne ukierunkowane na: edukację społeczną i propagowanie genetyki, a właściwie jej praktycznego wykorzystania w medycynie wśród lekarzy.

13 grudnia 2012 przy ul. Ponczowej 12 w Warszawie odbyło się pierwsze, akredytowane przez Izbę Lekarską, szkolenie pt.: „Zastosowanie metod sekwencjonowania nowej generacji w diagnostyce molekularnej”, zorganizowane przez Genomed. Uczestnikami byli lekarze genetycy, onkolodzy i okuliści oraz diagności laboratoryjni, zajmujący się diagnostyką genetyczną.

- Bardzo zależy nam na tym, żeby badania genetyczne, diagnostyka, a w niedalekiej przyszłości profilaktyka genetyczna, były coraz bardziej powszechne. W przyszłym roku będziemy realizować wiele różnych projektów edukacyjnych. Zaprosiliśmy do współpracy m.in. lekarzy genetyków, aby pomogli nam przygotować program szkoleń. Ideą jest wciągnięcie w projekt jak największej liczby lekarzy (różnych specjalności) zainteresowanych genetyką. –mówi Marta Domańska, kierownik działu promocji i PR, Genomed S.A.

W 2013 roku Genomed będzie brał udział m.in. w zjazdach lekarskich oraz organizował samodzielnie szkolenia dotyczące szeroko pojętej genetyki, ze szczególnym uwzględnieniem najnowocześniejszych technologii genomowych, które będą platformą do  szerszej dyskusji w środowisku medycznym, również w aspekcie etyczno-prawnym.

 

Redakcja

KOMENTARZE
Newsletter