Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Centra Doskonałości
20.05.2004
Na początku lutego został ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji konkurs na Centra Doskonałości.


Centrum Doskonałości (CD) to jednostka naukowa lub zespół pracowników naukowych prowadzący w sposób ciągły badania naukowe w ramach współpracy międzynarodowej, w szczególności w ramach programów Unii Europejskiej, mające na celu rozwój nauki w dziedzinach uznanych za szczególnie ważne dla gospodarki w założeniach polityki naukowej państwa. Programem Centrów Doskonałości jest utworzenie swego rodzaju "laboratorium" aktywnie współpracującego z przemysłem lub innymi użytkownikami rezultatów badań. Wysokość dofinansowania wyniesie 30 000 zł dla jednego centrum doskonałości. Przyznanie tych środków będzie równoznaczne z nadaniem jednostce naukowej lub jej części statusu centrum doskonałości. O dofinansowanie mogły ubiegać się zarówno już istniejące centra, jak i inne jednostki lub ich wyodrębnione części. 15 kwietnia minął termin nadsyłania zgłoszeń do programu CD. Do wydziału Funduszy strukturalnych MNiI wpłynęło około 260 wniosków. Obecnie Komisja powołana w MNiI przeprowadza proces rejestracji i oceny projektów. Wg nieoficjalnych informacji na otrzymanie statusu Centrum Doskonałości ma szanse 20 wniosków. Bliższe informacje nt. Centrów Doskonałości MNiI udostępni w przyszłym miesiącu.
KOMENTARZE
news

<Wrzesień 2019>

pnwtśrczptsbnd
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
17
Biznes w Genach
2019-09-17 do 2019-09-17
18
Cancer Prevention 2020
2019-09-18 do 2019-09-18
21
22
27
28
29
2
Business Insider Trends Festival
2019-10-02 do 2019-10-03
4
BioNinja Challenge 2019
2019-10-04 do 2019-10-06
5
6
Newsletter