Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Centra Doskonałości
20.05.2004
Na początku lutego został ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji konkurs na Centra Doskonałości.


Centrum Doskonałości (CD) to jednostka naukowa lub zespół pracowników naukowych prowadzący w sposób ciągły badania naukowe w ramach współpracy międzynarodowej, w szczególności w ramach programów Unii Europejskiej, mające na celu rozwój nauki w dziedzinach uznanych za szczególnie ważne dla gospodarki w założeniach polityki naukowej państwa. Programem Centrów Doskonałości jest utworzenie swego rodzaju "laboratorium" aktywnie współpracującego z przemysłem lub innymi użytkownikami rezultatów badań. Wysokość dofinansowania wyniesie 30 000 zł dla jednego centrum doskonałości. Przyznanie tych środków będzie równoznaczne z nadaniem jednostce naukowej lub jej części statusu centrum doskonałości. O dofinansowanie mogły ubiegać się zarówno już istniejące centra, jak i inne jednostki lub ich wyodrębnione części. 15 kwietnia minął termin nadsyłania zgłoszeń do programu CD. Do wydziału Funduszy strukturalnych MNiI wpłynęło około 260 wniosków. Obecnie Komisja powołana w MNiI przeprowadza proces rejestracji i oceny projektów. Wg nieoficjalnych informacji na otrzymanie statusu Centrum Doskonałości ma szanse 20 wniosków. Bliższe informacje nt. Centrów Doskonałości MNiI udostępni w przyszłym miesiącu.
KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2019>

pnwtśrczptsbnd
28
31
1
2
3
4
6
Marketing w branży health&beauty
2019-06-06 do 2019-06-06
8
9
10
11
Beauty Innovations 2019
2019-06-11 do 2019-06-11
15
16
17
18
Innowacyjny Szpital: Matka i dziecko
2019-06-18 do 2019-06-18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
Newsletter