Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
CEBioForum 2024 – przed nami największe wydarzenie branży biotechnologicznej w Polsce
CEBioForum 2024 – przed nami największe wydarzenie branży biotechnologicznej w Polsce

W Cambridge Innovation Center w Warszawie spotkają się przedstawiciele firm biotechnologicznych z całego świata. W dniach 26-27 marca br. odbędzie się Central European BioForum (CEBioForum) – międzynarodowa konferencja sektora biotechnologicznego. To największe wydarzenie branży w Polsce z udziałem firm z 14 krajów.

 

 

– CEBioForum to coroczne spotkanie branży z szeroką reprezentacją firm polskiego sektora biotech, inwestorów, instytucji i firm zagranicznych. Podczas konferencji przybliżymy najważniejsze wyzwania i tematy dla branży biotechnologicznej, takie jak: technologie medyczne, finansowanie firm, komercjalizacja wynalazków czy ekspansja zagraniczna – mówi dr Magdalena Kulczycka, dyrektor zarządzająca Związku Firm Biotechnologicznych BioForum, organizatora konferencji, który reprezentuje 30 podmiotów sektora biotechnologicznego w Polsce. To już XXII edycja konferencji. Rynek biotechnologiczny w Polsce to niezwykle prężnie rozwijający się sektor, warty ponad 2 mld zł, który skupia ponad 200 firm i zatrudnia kilkanaście tysięcy pracowników. Biotechnologia odgrywa obecnie coraz większą rolę w rozwoju medycyny, rolnictwa, utylizacji nieczystości czy realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Jest także kluczowa w europejskiej polityce rozwoju przemysłu.

Innowacje, finansowanie, komercjalizacja

Organizatorzy konferencji stawiają na prezentację światowych trendów w biotechnologii. – W ubiegłym roku mówiliśmy np. o biologii syntetycznej oraz przestrzennej. Podczas tegorocznej edycji mocny akcent położymy na terapie komórkowe i genetyczne – zapowiada dr Magdalena Kulczycka. Przełomowym wydarzeniem w tym obszarze – jak podkreśla – było dopuszczenie pod koniec ubiegłego roku przez brytyjskiego i amerykańskiego regulatora pierwszych na świecie terapii genowych Casgevy i Lyfgenia, opartych na innowacyjnej technologii CRISPR/Cas-9.

Konferencja ma pokazywać osiągnięcia w dziedzinie biotechnologii z naszego regionu w kraju i za granicą. – Temu służy m.in. nasz udział w BioConvention w Stanach Zjednoczonych. Chcemy działać razem z innymi krajami regionu, żeby potencjalni inwestorzy mieli wybór, oswoili się z myślą, że można tu działać, żeby nie bali się wejść na nasze rynki – tłumaczy dr Kulczycka.

Uczestnicy konferencji poszukają również recept dla utrudnionego dostępu projektów biotechnologicznych do finansowania ze środków publicznych z powodu opóźnień w realizacji strategii rozwoju polskiej biotechnologii i zawirowań wokół Agencji Badań Medycznych, a także w związku z brakiem zrozumienia charakteru projektów biotechnologicznych przez oceniających je ekspertów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nie zabraknie także zagadnień dotyczących tworzenia innowacji biotechnologicznych, które mają na celu wsparcie pacjentów z rzadkimi chorobami lub takimi, które są obecnie nieuleczalne. Udział w panelu na ten temat wezmą: szef europejskiej filii firmy Novartis Gene Therapy & Rare Diseases, przedstawicielka Agencji Badań Medycznych, przedstawiciel polskiej firmy PolTREG, kancelarii Wardyński & Partners, a także przedstawicielka ExecMind, firmy wspierającej rozwój firm biotechnologicznych.

Zaplanowano też dyskusję o przygotowaniu firm do badań klinicznych, co jest istotne w procesie komercjalizacji rozwiązań biotechnologicznych. Panel „Pięć kroków do komercjalizacji”, w którym udział wezmą reprezentanci firm: Pfizer, Polpharma Biologics, Bioton oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego, będzie dotyczył rozwoju innowacji, w taki sposób, aby próg wejścia z nimi na rynek był jak najmniejszy i jak najmniej kosztowny.

Na konferencji będzie miała miejsce również dyskusja o globalnych trendach w biotechnologii oraz możliwościach i sposobach wejścia polskich firm na rynki amerykański i brytyjski, które są rynkami pierwszego wyboru dla polskich firm biotech, jeśli chodzi o ekspansję zagraniczną. Panel na temat wejścia na rynek brytyjski zapoczątkuje program, który BioForum realizuje razem z brytyjskim ministerstwem biznesu i handlu i lokalnymi partnerami.

Nagrody liderów biotechnologii

Jak co roku podczas Gali wydarzenia, wręczone zostaną nagrody CEBioForum Awards. Otrzymają je laureaci w czterech kategoriach: największy wpływ na rzecz rozwoju sektora biotechnologicznego w Polsce (nagroda personalna), współpraca R&D, Innowacyjny Startup i Specjalna Nagroda Jury. Celem Związku Firm Biotechnologicznych BioForum – jak mówi Robert Mikulski, prezes zarządu organizacji – jest integracja sektora i reprezentowanie interesów branży. – Realizujemy to m.in. poprzez organizację międzynarodowych spotkań, podczas których ludzie, którzy tworzą lub chcą tworzyć firmy związane z biotechnologią, mają okazję do bezpośredniej wymiany doświadczeń – podkreśla.

Patronat nad wydarzeniem objęli Minister Rozwoju i Technologii, Prezydent m.st. Warszawy, Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), Agencja Badań Medycznych oraz portal Biotechnologia.pl.

Więcej o wydarzeniu I Agenda I Kontakt: Konrad Rajca, media@cebioforum.com

KOMENTARZE
Newsletter