Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Captor Therapeutics nominuje kandydata na lek do badań klinicznych w terapii raka wątrobowokomórkowego
Captor Therapeutics nominuje kandydata na lek do badań klinicznych w terapii raka wątrobowo

Captor Therapeutics S.A., firma biofarmaceutyczna zajmująca się rozwojem leków opartych o celowaną degradację białek (ang. Targeted Protein Degradation, TPD) w terapii nowotworów i chorób autoimmunologicznych, poinformowała o wyborze kandydata na lek CPT-6281 w projekcie CT-01, który koncentruje się na opracowaniu terapii TPD raka wątrobowokomórkowego (ang. hepatocellular carcinoma, HCC).

 

 

Nominacja kandydata na lek oznacza, że spółka rozpoczęła proces syntezy wysokoskalowej, który będzie przeprowadzony przez doświadczonego podwykonawcę. To pierwsze badanie wchodzące w skład pakietu tzw. CTA/IND-enabling studies, które umożliwi rozpoczęcie badań klinicznych w przyszłym roku. – Nominacja naszego pierwszego kandydata na lek to kolejny i bardzo satysfakcjonujący kamień milowy w historii spółki, który pokazuje efekty kilku lat systematycznej pracy nad celowaną degradacją białek. W projekcie CT-01 wchodzimy w zaawansowany etap przedklinicznego rozwoju kandydata na lek, czyli prace, których wyniki znajdą się w dokumentacji IND i otworzą nam drogę do rozpoczęcia I fazy badań klinicznych – komentuje dr Michał Walczak, członek zarządu Captor Therapeutics.

Ogłoszone wyniki badań potwierdzają, że spółka, zgodnie z założonym harmonogramem, osiąga kolejne kamienie milowe prac badawczo-rozwojowych projektu CT-01. Dzięki temu Captor Therapeutics dokonał nominacji kandydata na lek do rozwoju klinicznego w 2023 r. – Kolejnym krokiem w rozwoju nie tylko projektu CT-01, ale i całej spółki będzie wejście w fazę kliniczną. Mamy tutaj olbrzymie oczekiwania związane z tym, że kandydat na lek w projekcie CT-01 będzie pierwszym na świecie związkiem działającym na zasadzie kleju molekularnego w leczeniu raka wątroby. Liczymy, że wykorzystanie potencjału technologii TPD może nieść olbrzymie korzyści terapeutyczne pacjentom obarczonym tym ciężkim nowotworem – dodaje dr Michał Walczak.

Ogłoszone postępy to kolejny etap rozwoju projektu CT-01. Wcześniej, w styczniu 2022 r., spółka ogłosiła obiecujące wyniki eksperymentów dowodzących słuszności hipotezy terapeutycznej w mysim modelu ludzkiego raka wątroby (ang. in vivo proof of concept). Potwierdziły one, że zoptymalizowane związki posiadają właściwości pozwalające na wejście w kolejną fazę rozwoju. Dodatkowe wyniki badań w modelu in vivo, uzyskane w kwietniu br., dowiodły wysokiej aktywności przeciwnowotworowej przy niskich dawkach dwóch związków wiodących w mysim modelu ludzkiego raka wątroby, przy podaniu doustnym. – Dzisiejsza nominacja utwierdziła nas w przekonaniu, że CPT-6281 ma potencjał terapeutyczny w leczeniu raka wątrobowokomórkowego, dla którego obecnie nie ma skutecznej terapii – kończy dr Tom Shepherd, prezes Captor Therapeutics.

KOMENTARZE
Newsletter