Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Bankowanie krwi pępowinowej – PBKM podaje wyniki
13 września 2016 r. odbyło się w Warszawie spotkanie prasowe poświęcone m. in. omówieniu wyników finansowych Polskiego Banku Komórek Macierzystych w pierwszym półroczu. Na spotkaniu stawili się: Prezes Zarządu Jakub Baran, Członkowie Zarządu – Tomasz Baran i Jerzy Mikosz oraz dziennikarze branżowi i inwestorzy.

 

PBKM – podstawowe informacje

PBKM to założony w 2002 r., przewodzący międzynarodowej grupie Famicord jeden z największych i najszybciej rosnących w Europie banków komórek macierzystych, zajmujący się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i długotrwałym przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie rodziców (bankowanie rodzinne). Schemat procesu bankowania krwi pępowinowej znajdziecie tutaj.

Spółka działa w celu zapewnienia bezpieczeństwa rodziny na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby wymagającej przeszczepienia komórek macierzystych u dawcy lub członków jego najbliższej rodziny. Od 2014 r. PBKM świadczy usługi w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP) bazujących na komórkach macierzystych pozyskiwanych od honorowych dawców. Na ten moment, PBKM ma ponad 10 tysięcy partnerów (lekarzy, położnych, szkoły rodzenia, kliniki), 1100 szpitali, z którymi współpracuje, poddało terapii 270 pacjentów, zbankowało ok. 131 tysięcy próbek krwi pępowinowej lub tkanek, posiada 7 własnych laboratoriów, a do tego współpracuje z 20 klinikami w zakresie leczenia z użyciem komórek macierzystych.

Famicord jest obecny na większości istotnych rynków europejskich, jako strategiczne traktując Polskę (największy udział w rynku, główny beneficjent wzrostu penetracji usług), Hiszpanię (systematyczny wzrost udziału rynkowego kosztem konkurencji na dojrzałym rynku) i Turcję (bardzo duży potencjał penetracji na rynku z ogromną liczbą urodzeń, trzeci największy gracz na rynku). Dodatkowo ma silną pozycję na Węgrzech, na Łotwie (1. pozycja na rynku), w Rumunii i we Włoszech. Grupa działa także m. in. na Ukrainie, w Serbii i Chorwacji w oparciu o relacje z lokalnymi partnerami biznesowymi, a ponadto ma możliwość przechowywania próbek w laboratoriach partnerskich w USA, Polsce, Szwajcarii i w Niemczech.

Sprzedaż to oczywiście ostatnie ogniwo w piramidzie działań grupy. Na początku należy znaleźć grupę docelową i w niej budować świadomość – strona internetowa PBKM zanotowała wzrost wejść o prawie 100% w ciągu ostatnich dwóch lat, a mimo to wciąż tylko 2% rodzin decyduje się na bankowanie krwi pępowinowej. W dalszej kolejności należy rozbudzić zainteresowanie, a skuteczną realizację tego celu pokazuje większa o 30% ilość rekomendacji medycznych (liczba współpracujących lekarzy i położnych). Dopiero później następuje zachęcanie do zakupu przy wykorzystaniu CRM do pracy z leadami sprzedażowymi i finalnie – sprzedaż i upsell. Towarzyszą temu wszystkiemu intensywne działania marketingowe, tj. regularne kampanie edukacyjnie w Internecie, programy telewizyjne, artykuły w czasopismach branżowych w Polsce, zaangażowanie celebrytów w Rumunii, wywiady z CEO lokalnej spółki w Turcji oraz Hiszpanii. – Na każdym z rynków, na którym jesteśmy obecni realizujemy określoną, dostosowaną do lokalnej charakterystyki strategię marketingową i sprzedażową. Dużo uwagi poświęcamy edukacji w ramach naszej grupy docelowej. Dzięki temu udało nam się w ostatnich kwartałach istotnie zwiększyć sprzedaż i umocnić pozycję zarówno na rynkach klasyfikowanych przez nas jako strategiczne, jak i pozostałych - zaznacza Jakub Baran, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu PBKM.

 

Telemedycyna dla kobiet w ciąży w PBKM

W działaniach grupy na uwagę zasługuje HomeKTG, czyli usługi telemedyczne dla kobiet w ciąży. KTG (kardiotokografia) to standardowa metoda diagnostyczna dobrostanu płodu wykonywana pod koniec ciąży, do tej pory w szpitalach i gabinetach, teraz dostępna w domowych warunkach. Usługę dostarcza Comarch HealthCare i kobieta otrzymuje od firmy: urządzenie, system przesyłu i interpretacji danych oraz centrum monitorowania 24/7. Rola PBKM tkwi w działaniach marketingowych skierowanych do profesjonalistów i ciężarnych, lepszym dotarciu do klientów i partnerów, a także w podpisaniu umowy z kobietą w ciąży i dostarczeniu jej urządzenia. Pilot ruszył we wrześniu i potrwa 6-12 miesięcy. Temat wzbudził najwięcej pytań z sali i konieczne były dalsze wyjaśnienia. –  To urządzenie monitoruje zapis czynności serca dziecka oraz czynności skurczowej macicy. Siłą tego sprzętu analizującego jest stwierdzenie, czy relacje jednego parametru do drugiego sugerują nam coś niepokojącego. Całe badanie trwa 30 minut, potem kilka minut na przesył danych i po 15-20 minutach kobieta otrzymuje zapis. Usługa jest dostępna w trzech wariantach, w zależności od tego, jak długo kobieta chce monitorować ciążę – może przez tydzień, cztery tygodnie lub bez ograniczeń. Co warte zaznaczenia, urządzenia się nie kupuje, a wypożycza. Mamy określoną pulę urządzeń od Comarch HealthCare i nimi gospodarujemy. Póki co jest to niewielka pula, gdyż ona ma stale rotować, a nie leżeć niewykorzystywana. Oferta wkrótce będzie dostępna na naszej stronie internetowej - doprecyzowuje Tomasz Baran, Członek Zarządu PBKM, odpowiedzialny w grupie za sprzedaż, marketing oraz relacje z partnerami medycznymi.   

 

Terapie standardowe i eksperymentalne

Jeżeli chodzi o te pierwsze, to krwiotwórcze komórki macierzyste wykorzystuje się przeszczepiając je pacjentowi. Takie komórki odbudowują zniszczone tkanki i w ten sposób ratują życie. Znajdują zastosowanie szczególnie w przypadku chorób hematologicznych. Co do drugich, są to produkty lecznicze bazujące na komórkach mezenchymalnych, pozyskiwane ze sznura pępowinowego. Znajdują zastosowanie w przypadku wielu najgroźniejszych i najbardziej popularnych schorzeń, przede wszystkim kardiologicznych, neurologicznych i w okulistyce. Doskonałym przykładem placówki świadczącej usługi z zakresu terapii eksperymentalnych jest Instytut Terapii Komórkowych, specjalizujący się w indywidualnych terapiach eksperymentalnych u pacjentów chorych na Stwardnienie Rozsiane Boczne (łac. SLA). O pracy ośrodka opowiada Jakub Baran – W kwietniu tego roku działalność rozpoczął Instytut Terapii Komórkowych – joint venture, jaki nawiązaliśmy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim oraz osobą fizyczną pełniącą funkcję prezesa. Do tej pory hospitalizowanych było 46 pacjentów chorych na Stwardnienie Rozsiane Boczne, znane również jako ALS. Rozważamy rozszerzenie listy chorób neurologicznych, którymi będziemy się zajmować. Rocznie możemy przyjmować nawet kilkuset pacjentów. – i dodaje - Jednocześnie na przełomie września/października planujemy zakończyć rozbudowę laboratorium w Warszawie, dzięki czemu nasze moce wytwórcze ATMP wzrosną nawet czterokrotnie.

 

Wyniki finansowe w I kwartale 2016 r.

PBKM wypracował w drugim kwartale 2016 r. 34,6 mln zł przychodów, czyli o 43% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 8,7 mln zł, co oznacza wzrost o 42%. Zysk netto sięgnął 5,6 mln zł, a więc o 39% r/r. W skali całego półrocza przychody przekroczyły 64,6 mln zł (33% wzrostu), zysk EBITDA wyniósł 17,6 mln zł (30% więcej r/r), a zysk netto – 11,6 mln zł (29% do góry).

Łączne przychody z bankowania (B2C i B2B) wyniosły 60,9 mln zł (wzrost o ponad 30% r/r). Grupa zwiększyła także ilość przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek o ok. 17% r/r. Głównym determinantem wzrostu były rynki strategiczne (Polska, Hiszpania, Turcja), które odpowiadają za 51,7 mln zł przychodów (36% wzrost r/r). Rynki klasyfikowane jako pozostałe wypracowały 12,9 mln zł (21% wzrostu).

W pierwszych sześciu miesiącach bardzo wysoką dynamikę wygenerowały usługi medyczne, których istotną część stanowi wytwarzania produktów ATMP (ang. Advanced Therapy Medicinal Products) na bazie komórek macierzystych. Przychody z tego źródła wyniosły 3,2 mln zł (wzrost o 336%!). Popyt na tego typu produkty warunkowany jest przez ośrodki zajmujące się eksperymentalnymi terapiami z wykorzystaniem preparatów bazujących na komórkach macierzystych, jak również opisany wyżej Instytut Terapii Komórkowych.

Część finansową omówił Jerzy Mikosz, Członek Zarządu PBKM, odpowiedzialny w firmie za finanse i nadzór kapitałowy, dodając od siebie kilka parametrów – Większość zdarzeń z pierwszego półroczna została już omówiona, niewspomniana jeszcze tylko została pozytywna decyzja sądu na Węgrzech w sprawie VAT za 2011 r. Związana ona była z trwającym sporem, czy nasz usługa jest medyczna i jako taka zwolniona z VAT-u czy nie. Wspomnę jeszcze o wskaźnikach rentowności - nasza działalność ma efekt skali, tj. utrzymujemy wzrost sprzedaży przy zachowaniu poziomów rentowności sprzedaży, EBITDA i netto. Rosną przychody i rosną wpływy, natomiast ponosimy aktualnie także znaczne koszty związane z rozbudową laboratorium w Warszawie oraz zakupem urządzeń laboratoryjnych i ruchomości o wartości ok. 5 mln zł. Jest to dla nas dość nietypowe, gdyż normalnie nasza firma przeznacza tyle na rozbudowę zdolności przechowywania i wszelkie potrzebne ku temu sprzęty i oprogramowanie.  

 

Oferta publiczna PBKM i polityka dywidendowa

Do inwestorów trafiło 1,2 mln z 2,3 mln zaoferowanych walorów (inwestorzy instytucjonalni/indywidualni – 1,06/0,14 mln). Średnia stopa redukcji złożonych zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 46%.

W ofercie publicznej (kwiecień 2016 r.) dotychczasowi akcjonariusze sprzedali akcje o wartości 54,4 mln zł. Łączne koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej oszacowano na 1,5 mln zł. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 47 zł.

Polityka dywidendowa zakłada wypłatę do 50% skonsolidowanego zysku netto w formie dywidendy.

 

Co dalej…?

Cel strategiczny na 2019 r. to 200 tysięcy próbek B2C, co wymaga średnio 22,5 tysięca nowych próbek rocznie i jedynie 0,2% wzrostu penetracji na rynkach strategicznych każdego roku. PBKM spodziewa się obniżenia kosztów przechowywania wraz ze skalą działalności. Ma także potencjał do podnoszenia cen dzięki nowym produktom i rosnącej pozycji rynkowej. Grupa prowadzi biznes oparty o model abonamentowy – rosnąca pula klientów daje efekt narastających wpływów (efekt „kuli śniegowej”).  

KOMENTARZE
Newsletter