Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Badaczka z Politechniki Łódzkiej doceniona w Europie

Prof. Beata Kolesińska z Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej została uhonorowana nagrodą Ambasador Innowacyjności przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki. Badaczka została wyróżniona za prowadzenie prac naukowych i pionierskich projektów o potencjale  aplikacyjnym. Zainteresowania naukowe prof. Kolesińskiej dotyczą projektowania i syntezy peptydów, czyli tych białek, które biorą udział we wszystkich procesach fizjologicznych żywych organizmów. 

 

 

Nawiązując do swojej pracy naukowej, prof. Kolesińska zaznacza: – Głównym celem prac badawczych prowadzonych przez Zespół Chemii i Inżynierii Peptydów i Białek, którym kieruję, jest nie tylko udowodnienie poprawności przyjętych założeń, lecz osiągniecie praktycznych efektów, np. w postaci innowacyjnych materiałów, które znajdują zastosowanie głównie w szeroko rozumianej branży medycznej. Wagę badań podkreśla fakt, że ich pozytywne wyniki mają bardzo często bezpośrednie przełożenie na poprawę jakości życia i zdrowia ludzi. 

Ważna dla badaczki jest także współpraca ze środowiskiem biznesowym. Jak sama podkreśla: – Z jednej strony oznacza ona zapewnianie środków do badań, a z drugiej – przekazywanie praktycznych rozwiązań dotyczących innowacyjnych technologii. Działania takie wpływają na ciągły rozwój nauki i techniki w Polsce, a jednocześnie – na powszechny dostęp do jej osiągnięć dla polskich przedsiębiorców.

Prof. Beata Kolesińska ma już na swoim koncie znaczące sukcesy. Za innowacyjne materiały hybrydowe do regeneracji tkanek oraz hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania otrzymała w 2019 r. tytuł Naukowca Przyszłości przyznany w ramach Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju. Kierowane przez nią laboratorium jest częścią projektu „Centrum badań nowych związków aktywnych biologicznie potencjalnie użytecznych w diagnostyce medycznej” realizowanego na Wydziale Chemicznym w ramach dofinansowania z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ramach tzw. Kontraktu Terytorialnego.

Źródła

Politechnika Łódzka

KOMENTARZE
Newsletter