Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wirtualne klonowanie, czyli jak zaprojektować własny transgeniczny organizm
Od pewnego czasu toczą się zażarte dyskusje pomiędzy przeciwnikami i zwolennikami genetycznie modyfikowanych organizmów. Naukowcy specjalizujący się w biologii molekularnej upatrują dużą szansę w wykorzystaniu zarówno roślin jak i zwierząt hodowlanych do produkcji leków, a dopuszczenie przez FDA do obrotu rynkowego ATrynu – pierwszego leku pozyskiwanego z mleka modyfikowanych genetycznie kóz, spowodowało dynamiczny rozwój badań nad wykorzystaniem zwierząt hodowlanych do produkcji środków terapeutycznych. Proces opracowania modyfikacji genetycznej pozwalającej uzyskać wydajną produkcję substancji biologicznie aktywnej np. w liściach roślin czy mleku zwierząt jest procesem bardzo skomplikowanym. Istnieje jednak możliwość stworzenia własnego „projektu molekularnego” z wykorzystaniem ogólnodostępnych programów i serwisów internetowych. Tak więc do dzieła! Spróbujmy zaplanować np. klonowanie mysiego interferonu gamma (Ifng) z wykorzystaniem wektora pUET3.

Czas na cięcie!

Kolejnym krokiem jest dobór enzymów restrykcyjnych, które umożliwią zaplanowanie integracji materiału genetycznego kodującego pożądany produkt z plazmidem pUET3. W tym celu przydatny jest serwis internetowy NEBcutter (http://tools.neb.com/NEBcutter2/). W pojawiającą się na stronie ramkę należy wkleić sekwencję nukleotydową dojrzałego peptydu, poniżej zaznaczyć opcję „Linear”, ponieważ klonowany materiał genetyczny pochodzi z organizmu eukariotycznego, a następnie wybrać „Submit”, jak zaznaczono na zdjęciu poniżej.

 

 

Serwis wyświetla enzymy restrykcyjne, których miejsca rozpoznania znajdują się w obrębie sekwencji kodującej gen. Naszym celem jest wprowadzenie kompletnego kodu do plazmidu, w związku z czym poszukujemy enzymu, który nie będzie trawił klonowanej sekwencji, ale będzie przecinał w dowolnym miejscu sekwencję MCS (Multi Cloning Sequence) plazmidu. Wybieramy więc opcję „0 cutters” i wyświetloną listę porównujemy z restryktazami posiadającymi miejsca rozpoznania w obrębie plazmidu. Jednocześnie dobrze jest wybrać dwa różne enzymy restrykcyjne – to zagwarantuje określoną orientację wklonowanego genu w materiale genetycznym wektora.

 

 

Przejdź dalej i zobacz jak namnożyć sekwencję wybranego genu!

 

Źródła

Źródło: materiały własne

KOMENTARZE
Newsletter