Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Badania na zwierzętach laboratoryjnych są kluczem do postępu w medycynie
Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest kompleksem badawczo-hodowlanymstworzonym do prowadzenie badań z wykorzystaniem różnorodnych modeli zwierzęcych.

W skład Centrum wchodzą dwa budynki, w których na powierzchni 5469m2, zlokalizowano zarówno zwierzętarnie jak i pomieszczenia do prowadzenie eksperymentów z wykorzystaniem zwierząt, laboratoria oraz pomieszczenia seminaryjne. Wszystkie pomieszczenia hodowlane dla zwierząt spełniają wymogi najnowszej Dyrektywy UE/2010/63. Zwierzętarnia Centrum posiada wydzielony budynek przeznaczony dla zwierząt dużych i średnich, w którym znajdują się pomieszczenia hodowlane dla królików, owiec i świń, zapewniające stabilne utrzymanie temperatury, wilgotności oraz warunków świetlnych. Centrum posiada własne stado hodowlane królików rasy Szynszyl i Nowozelandzki Biały oraz własne stado owiec. Świnie do eksperymentów są każdorazowo zamawiane na życzenie eksperymentatora z certyfikowanych hodowli tych zwierząt. W drugim budynku Centrum zlokalizowano zwierzętarnię dla myszy i szczurów, pomieszczenia laboratoryjne, sale seminaryjne oraz salę operacyjną dla średnich i dużych zwierząt.  Sala operacyjna wyposażona jest zgodnie z najwyższymi standardami zabiegowymi i posiada kolumnę anestezjologiczną „Primus” firmy Dräger umożliwiającą monitorowanie wszystkich funkcji życiowych operowanych zwierząt. Zwierzęta po przeprowadzonych zabiegach mogą być monitorowane w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu pozabiegowym.

Zwierzętarnia dla gryzoni utrzymuje stada hodowlane wszystkich podstawowych linii laboratoryjnych szczurów i myszy oraz kilka stad linii transgenicznych. Pomieszczenia dla zwierząt pozwalają na automatyczną kontrolę i utrzymanie temperatury, wilgotności i cyklu oświetlenia. Szczegółowe informacje dotyczące hodowanych zwierząt można znaleźć na stronie internetowej Centrum: http://cmd.sum.edu.pl/.

W skład części badawczej Centrum wchodzą laboratoria wyposażone w specjalistyczny sprzęt pozwalający na prowadzenie badań z zakresu biologii molekularnej oraz badań behawioralnych. Laboratorium behawioralne jest wyposażone w systemy CatWalk i EthoVision firmy NOLDUS, system do badania aktywności eksploracyjnej  myszy i szczurów TruScan firmy Coulbourn oraz system do rejestracji i analizy wokalizacji ultradźwiękowej firmy Avisoft. Wyposażenie to pozwala na rejestrację i analizę większości parametrów zachowania zwierząt.

Najnowszym osiągnieciem Centrum jest stworzenia laboratorium umożliwiającego badanie parametrów życiowych małych zwierząt (mysz, szczur, królik) w warunkach hiperbarii.  Jest możliwe dzięki zlokalizowanej w Centrum komorze hiperbarycznej dedykowanej specjalnie dla tych gatunków zwierząt. 

Wszystkie badania prowadzone w Centrum są oparte na wysokich standardach potwierdzonych przez Certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie hodowli zwierząt, prowadzenia badań naukowych oraz prowadzenia działalności dydaktycznej.

W ramach pakietu uprawnień i zezwoleń, Centrum posiada uprawnienia do utrzymywania zwierząt  gospodarskich, weterynaryjny numer identyfikacyjny, oraz jest zarejestrowane jako jednostka uprawniona do prowadzenia eksperymentów na zwierzętach. Hodowla i wykorzystanie zwierząt transgenicznych odbywa się na podstawie zezwoleń wydawanych przez Ministerstwo Środowiska.

Utrzymanie właściwych warunków hodowlanych oraz wysoki standard zdrowotny zwierzątdodatkowo zapewnia doświadczony personel oraz dwóch lekarzy weterynarii i zootechnik. Stan zdrowia zwierząt jest monitorowany zgodnie z wymaganiami organizacji FELASA.

Dzięki posiadaniu własnej bazy dydaktycznej Centrum prowadzi szkolenia dla podmiotów zewnętrznych z branży medycznej i weterynaryjnej. Wyposażenie multimedialne sali operacyjnej pozwala na transmisję prowadzonych zabiegów do sali wykładowej Centrum oraz w dowolne miejsce poza budynkiem Centrum.

Zapraszamy do współpracy firmy z branży farmaceutycznej, medycznej, weterynaryjnej oraz jednostki naukowo-badawcze z kraju i zagranicy.

Jarosław Barski

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2024>

pnwtśrczptsbnd
30
31
2
3
4
8
9
10
12
14
15
16
19
PCI Days
2024-06-19 do 2024-06-20
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Newsletter