Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
ABM przekaże blisko 38 mln zł na uruchomienie 13 innowacyjnych programów studiów z zakresu nauk biomedycznych
ABM przekaże blisko 38 mln zł na uruchomienie 13 innowacyjnych programów studiów z zakresu

Dynamiczny rozwój medycyny oraz innowacji stwarza potrzebę szybkiego zdobywania aktualnej, specjalistycznej wiedzy i budowania wykwalifikowanej kadry. Wsparcie w likwidowaniu luk kompetencyjnych w tym zakresie ma stanowić konkurs Agencji Badań Medycznych, dzięki któremu uruchomione zostanie 13 autorskich projektów na realizację studiów podyplomowych z obszaru nauk biomedycznych, wpierających efektywność kształcenia kadr medycznych.

 

 

Sektor biomedyczny zajmuje istotne miejsce w gospodarce i ma znaczący wpływ na rozwój nauk medycznych, zapewniając pacjentom dostęp do innowacyjnych metod leczenia. Nadal jednak – w stosunku do krajów Europy Zachodniej – konieczna jest dalsza profesjonalizacja ośrodków badawczych, aby były one zdolne do konkurowania o projekty naukowe na arenie międzynarodowej w oparciu o wysoką jakość pracy oraz nowoczesne modele zarządzania. 

Odpowiednie zaplecze wykwalifikowanych specjalistów stanowi jeden z głównych warunków rozwoju każdego sektora, w tym także badań klinicznych. Stworzenie autorskich programów studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych jest odpowiedzią na zapotrzebowanie dotyczące pozyskiwania specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w obszarze badań i rozwoju, które przełożą się w przyszłości na praktykę oraz wyższą jakość świadczonych usług. Obecnie ośrodki funkcjonujące w ramach podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami nie posiadają często wystarczających kompetencji do prowadzenia badań, pomimo potencjału kadr, wyposażenia oraz dysponowania znaczącą populacją pacjentów. W związku z tym szczególnie ważne jest stworzenie możliwości kształcenia w zakresie innowacji i komercjalizacji w ochronie zdrowia, rozwoju leków i wyrobów medycznych, medycyny translacyjnej i badań klinicznych w celu uzupełniania aktualnych braków.

– Rynek badań klinicznych to dynamicznie rozwijający się sektor na świecie. Dodatkowo w ostatnim czasie obserwujemy znaczący rozwój niekomercyjnych badań klinicznych, finansowanych w ramach środków Agencji Badań Medycznych. Widzimy, że dzięki inwestycji w polską biotechnologię wzrosło także zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu badań klinicznych. Udało się nam rozpędzić rynek, tworząc nowe miejsca pracy. W ciągu ostatnich lat uniwersytety w całym kraju rozpoczęły rekrutację na studia związane z pracą w badaniach naukowych, a jeszcze pięć lat temu takiej oferty praktycznie nie było. Obserwując to zapotrzebowanie, Agencja ogłosiła po raz pierwszy konkurs na studia podyplomowe skierowane do polskich uczelni, które będą kształcić kadry medyczne w zakresie badań klinicznych czy zarządzania projektami naukowymi – podkreśla dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych.

Lista uczelni, które uruchomią swoje autorskie programy:

1) Warszawski Uniwersytet Medyczny,

2) Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

3) Uniwersytet Jagielloński,

4) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

5) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,

6) Gdański Uniwersytet Medyczny,

7) Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

8) Uczelnia Łazarskiego,

9) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,

10) Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych,

11) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

12) Śląski Uniwersytet Medyczny,

13) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

KOMENTARZE
news

<Marzec 2024>

pnwtśrczptsbnd
26
27
29
1
2
3
4
8
9
10
11
12
16
17
18
20
22
23
24
25
28
29
30
31
Newsletter