Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
23 edycja Polskiego Sympozjum Peptydowego
11.09.2015 , Tagi: Polskie Sympozjum Peptydowe, peptydy
23 edycja Polskiego Sympozjum Peptydowego
W dniach od 30 sierpnia do 3 września 2015 roku odbyła się w Spale 23 edycja Polskiego Sympozjum Peptydowego. Jak zawsze było ono dla naukowców doskonałą okazją do podzielenia się wynikami swoich prac, jak i wymiany poglądów. Przez te cztery dni uczestnicy mogli wysłuchać czterdziestu pięciu wykładów naukowców przybyłych do Spały z wielu krajów, jak i również wspomnieć tych, których już nie ma w naszym gronie. Przedstawiamy relację z wydarzenia z obszernym komentarzem Profesora Zbigniewa Szewczuka.

 

 

Jak wyjaśnia Profesor Zbigniew Szewczuk z Uniwersytetu Wrocławskiego, organizator Polskiego Sympozjum Peptydowego z 2005 roku, który w tym roku przewodził jednej z sesji poświęconej peptydom i peptydomimetykom w badaniach biomedycznych-Peptydy są związkami organicznymi zbudowanymi z kilku-kilkudziesięciu reszt aminokwasowych połączonych wiązaniami peptydowymi. Pełnią one wiele ważnych funkcji biologicznych. Aktywności biomodulatorowe wielu peptydów (np. insulina, oksytocyna i cyklosporyna) umożliwiły wykorzystanie ich jako skutecznych leków. Chemia peptydów jest jednym z najprężniej rozwijających się kierunków badań w naszym kraju. Obecnie w Polsce kilkuset naukowców zajmuje się peptydami, odkrywając ich właściwości chemiczne i biologiczne oraz projektując ich analogi chemiczne o poprawionych właściwościach użytkowych.

Polskie Sympozja Peptydowe to spotkania naukowców odbywające się co dwa lata już od 1967 roku. Przy każdej kolejnej edycji zmienia się zarówno miejsce, jak i organizator. W tym roku Polskie Sympozjum Peptydowe zagościło w Spale pod przewodnictwem dr hab. inż. Beaty Kolesińskiej z Instytutu Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej.

Główny cel, który przyświeca Sympozjum to spotkanie jak największej grupy naukowców, prezentacja wyników badań, dyskusja na ich temat, wymiana doświadczeń, jak i zdobycie inspiracji do dalszych działań. Od blisko dziesięciu lat oficjalnym językiem Polskich Sympozjów Peptydowych jest język angielski, stąd też to międzynarodowe spotkania. W tym roku do Spały przyjechali naukowcy między innymi z takich krajów jak USA, Szwajcaria, Włochy, Węgry, Niemcy czy Wielka Brytania.

 

Zbiorowe zdjęcie uczestników Sympozjum (materiał udostępniony przez organizatorów)

 

Przez cztery dni uczestnicy mogli wysłuchać czterdziestu pięciu prezentacji składających się na sesje, których tematami były odpowiednio:

Chemia Peptydów

Peptydy/Peptydomimetyki w Badaniach Biomedycznych

Peptydy/Peptydomimetyki w Medycynie

Substraty i Inhibitory Enzymów

Biokoniugaty. Oddziaływania Peptyd-Białko i Białko-Białko

Poza tym odbyła się również sesja posterowa, podczas której uczestnicy zaprezentowali ponad siedemdziesiąt plakatów. W celu zapewnienie jak najszerszego udziału młodych pracowników nauki , studenci oraz doktoranci mieli możliwość ubiegania się o granty, które znacząco redukowały koszty udziału w Sympozjum. Fundatorem tych grantów była firma Peptydy.pl. Wsparcie finansowe otrzymało czterech doktorantów.

 

Trzy z sesji poświęcone zostały pamięci wybitnych naukowców-Profesora Andrzeja W. Lipkowskiego, Dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk i Kierownika Zakładu Neuropeptydów, Profesora Stefana Jankowskiego, Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej i Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, a także Profesora Ignacego Zenona Siemiona, Kierownika Zespołu Badawczego Chemii i Stereochemii Peptydów i Zakładu Dydaktycznego Chemii Organicznej na Uniwersytecie Wrocławskim, Redaktora Naczelnego  "Wiadomości Chemicznych", a także organizatora Gabinetu Historii Chemii.

Profesor Zbigniew Szewczuk przewodził sesji poświęconej pamięci Profesora Ignacego Zenona Siemiona i jak wspomina- był on jednym z pionierów i liderów polskiej szkoły peptydowej, który zmarł 18 kwietnia 2015 r. Profesor był wybitnym naukowcem i niekwestionowanym autorytetem z zakresu chemii. Uczestniczył w komitetach naukowych w większości z dotychczasowych Polskich Sympozjów Peptydowych. Założył i przez wiele lat kierował Zespołem Chemii i Stereochemii Peptydów i Białek na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Profesor Siemion był autorem kilkuset publikacji, w tym patentów i książek. Wychował pokolenia chemików prowadzących obecnie samodzielną działalność naukową zarówno w kraju jak i zagranicą. Miał olbrzymią wiedzę, ponadto był człowiekiem o niezwykłej osobowości, kulturze i poczuciu humoru, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

W tej sesji zaprezentowało się czterech naukowców: Profesor Zbigniew Kamiński z Politechniki Łódzkiej, Doktor  Łukasz Berlicki z Politechniki Wrocławskiej, Magister Maciej Jaśkiewicz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Doktor Giorgio Marini z CEM Corporation w Matthews w USA.

Profesor Zbigniew Szewczuk poproszony o komentarz odnośnie tej sesji przyznaje- Wszystkie wykłady zostały wzorowo zaprezentowane i cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników Sympozjum, czego wyrazem były rzeczowe dyskusje po każdym z wykładów. Niestety, z powodu sztywnych ram czasowych przeznaczonych na każdy z wykładów, część z tych dyskusji musiała zostać przeniesiona do kuluarów, co jest dobrym zwyczajem na udanych sympozjach. Entuzjastyczna atmosfera wzajemnego zainteresowania towarzyszyła zresztą naukowcom przez wszystkie pozostałe dni, co potwierdzają słowa Profesora Zbigniewa Szewczuka- W mojej opinii 23. Polskie Sympozjum Peptydowe w Spale było wyjątkowo udane i wartościowe z naukowego punktu widzenia. Nowe kontakty umożliwią rozwijanie współpracy naukowej, a zdobyte informacje będą inspirowały do dalszej pracy i... być może zaowocują nowymi pomysłami naukowymi.

 

Natalia Martuzalska

KOMENTARZE
Newsletter