Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
2019 r. już teraz przełomowy dla Selvity – zgoda na wprowadzenie SEL120 do badań klinicznych w USA i podział na dwie niezależne spółki notowane na GPW!
2019 r. już teraz przełomowy dla Selvity – zgoda na wprowadzenie SEL120 do badań klinicznyc
Selvita ma za sobą przełomowy I kw. 2019 r. Spółka otrzymała w tym czasie zgodę na wprowadzenie SEL120 do badań klinicznych w USA oraz zapowiedziała podział na dwie niezależne spółki notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Przychody komercyjne segmentu usługowego wzrosły w I kw. o 27 proc. r/r., sięgając 17,4 mln zł. Zysk EBITDA w usługach wzrósł istotnie i wyniósł 4,4 mln zł.

 

 

– Kluczowymi zdarzeniami w I kw. była zgoda U.S. Food and Drug Administration (FDA) na wprowadzenie projektu SEL120 do I fazy badań klinicznych oraz ogłoszenie planów podziału Selvity na dwie niezależne spółki – podsumowuje Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu Selvita S.A. – Jesteśmy optymistami jeśli chodzi o perspektywy wzrostu obu podmiotów. Nasz plan zakłada formalne zakończenie podziału w IV kw. br. Równolegle intensywnie pracujemy nad rozwojem naszych projektów innowacyjnych. Poza podaniem SEL120 pierwszemu pacjentowi w III kw., jeszcze w tym roku planujemy wybrać kandydata klinicznego z jednej z platform rozwoju leków innowacyjnych – dodaje.

– Przychody z usług niezmiennie dynamicznie rosną. Stale zwiększamy zespół i poszerzamy naszą ofertę w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów. Poza rozwojem organicznym, planujemy zwiększać skalę naszego biznesu usługowego również poprzez akwizycje – zapowiada Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i wiceprezes zarządu Selvity.

 

Ostatnie osiągnięcia – segment innowacyjny

* Zgoda FDA na rozpoczęcie fazy I badań klinicznych związku SEL120, selektywnego inhibitora kinazy CDK8, z udziałem pacjentów cierpiących na ostrą białaczkę szpikową (AML) oraz zespół mielodyplastyczny (MDS).

* Akceptacja posteru konferencyjnego zawierającego szczegóły prowadzonej aktualnie I/II fazy badań klinicznych związku SEL24/MEN1703 do zaprezentowania na zbliżającej się dorocznej konferencji American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting, która odbędzie się w dniach 31 maja-4 czerwca 2019, w Chicago, w Stanach Zjednoczonych.

* Akceptacja posteru konferencyjnego dotyczącego prowadzonej aktualnie I/II fazy badań klinicznych związku SEL24/MEN1703 do zaprezentowania na zbliżającej się dorocznej konferencji 24th Congress of EHA 2019, odbywającej się w dniach 13-16 czerwca 2019 r. w Amsterdamie w Holandii.

* Prezentacja wyników badań przedklinicznych dla związku SEL120, pierwszego w swojej klasie, małocząsteczkowego inhibitora CDK8, a także wyniki programów koncentrujących się na małocząsteczkowych związkach działających jako bezpośredni agoniści STING oraz dualnych antagonistach receptorów adenozynowych A2A/A2B, podczas konferencji AACR Annual Meeting.

 

Ostatnie osiągnięcia – segment usługowy

* Zatrudnienie dr. Toma Coultera, doświadczonego chemika medycznego, który m.in. przez 16 lat pracował nad odkrywaniem leków w Evotec, jednej z największych firm biotechnologicznych na świecie, na stanowisko dyrektora ds. zintegrowanych projektów odkrywania leków.

* Poszerzenie zakresu oferowanych usług badawczo-rozwojowych poprzez wprowadzenie nowej technologii i inwestycje w rozwój infrastruktury z obszaru chemii medycznej, automatyzację procesu oczyszczania związków chemicznych, jak również rozwinięcie zakresu usług o badania z zakresu elektrochemii, fotochemii i chemii przepływów. Jednym z kluczowych kamieni milowych Działu Biologii było wprowadzenie systemu ekspresji białek wykorzystującego komórki ssacze oraz doposażenie Laboratorium Analitycznego o dodatkowe chromatografy UHPLC i GC.

 

Wyniki finansowe

Segment innowacyjny wypracował w I kw. br. 8,6 mln zł przychodów (wliczając granty), o 23 proc. więcej niż rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 8,1 mln zł (8,6 mln zł, nie uwzględniając wpływu MSSF16 [1]), podczas gdy rok wcześniej było to 2,4 mln zł na minusie.

– Wzrost kosztów segmentu innowacyjnego jest w pełni zgodny z realizowaną strategią i wynika przede wszystkim z wydatków związanych z rozwojem SEL120 oraz intensyfikacji badań nad projektami we wczesnej fazie rozwoju – mówi Paweł Przewięźlikowski.

Przychody komercyjne segmentu usługowego sięgnęły w I kw. 2019 r. 17,4 mln zł i były o 27 proc. wyższe r/r. EBITDA wyniosła 4,4 mln zł (3,6 mln zł, nie uwzględniając wpływu MSSF16 [1]), co oznacza wzrost o 38 proc. w stosunku do I kw. roku 2018.

– Odnotowaliśmy wzrost kosztów w usługach w związku ze zwiększeniem zatrudnienia będącym bezpośrednim następstwem poszerzenia portfolio świadczonych usług, a także dosprzętowieniem laboratoriów. W kolejnych okresach spodziewamy się wyższej dynamiki przychodów oraz wyższych poziomów rentowności segmentu – komentuje Bogusław Sieczkowski.

Segment bioinformatyczny, który po dokonaniu podziału Selvity będzie konsolidowany w ramach części usługowej firmy, wypracował w I kw. 2019 r. 2,9 mln zł przychodów, o 51 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 0,4 mln zł, podczas gdy w I kw. 2018 r. było to 0,04 mln zł.

– Po trzech latach prac R&D, w styczniu tego roku wprowadziliśmy na rynek amerykański i europejski produkty w postaci trzech platform technologicznych mających na celu rozwój nowych immunoterapii oraz zwiększenie skuteczności istniejących. Zintensyfikowaliśmy również działania sprzedażowe, co wyraźnie widać już w wynikach za I kw. tego roku – mówi Janusz Homa, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu Ardigen S.A.

Backlog [2] Selvity na rok 2019 wynosi wg stanu na 20 maja 2019 r. 92,7 mln zł i jest o 13 proc. wyższy od portfela zamówień w analogicznym momencie 2018 r. Portfel segmentu usługowego wynosi 53,6 mln zł i jest o 31 proc. wyższy niż rok wcześniej. Jeszcze większą dynamikę zakontraktowanych przychodów notuje Ardigen – bioinformatyczna spółka wchodząca w skład Grupy Selvita posiada backlog na poziomie 7,3 mln zł – o 60 proc. więcej r/r.

Źródła

[1] MSSF16 wskazuje, jak rozpoznawać, mierzyć, prezentować i ujawniać informacje dotyczące umów najmu, dzierżawy i leasingu. W przypadku Selvity zmiany dotyczą przede wszystkim księgowania kosztów najmu powierzchni laboratoryjnej.

[2] Backlog rozumiany jako wartość zakontraktowanego portfela zamówień, wynikających z podpisanych na dzień publikacji raportu kontraktów handlowych oraz umów o dotacje.

KOMENTARZE
news

<Wrzesień 2019>

pnwtśrczptsbnd
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Newsletter