Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
200 liderów wzywa ONZ do koordynacji globalnych badań, aby zapobiec wyginięciu człowieka

Słabnące pole magnetyczne Ziemi, zatruwający oceany gazowy siarkowodór, wymykająca się spod kontroli nanotechnologia i sztuczna inteligencja to jedne z możliwych przyszłych zagrożeń dla ludzkości – ostrzegają: The Millennium Project, World Futures Studies Federation i APF.

 

 

 

W liście otwartym do Sekretarza Generalnego ONZ Antónia Guterresa pionier Internetu Vint Cerf, laureat Nagrody Nobla Oscar Arias oraz inni liderzy technologiczni, biznesowi, polityczni, środowiskowi i akademiccy z całego świata, w tym Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością i 4CF Strategic Foreisght, wzywają do utworzenia nowego Biura ONZ ds. Strategicznych Zagrożeń, które miałoby koordynować globalne badania nad długoterminowymi, strategicznymi lub egzystencjalnymi zagrożeniami dla ludzkości oraz zapobiegać im. List wzywa Sekretariat ONZ do przeprowadzenia studium wykonalności dla proponowanego Biura ONZ. – Doraźne kryzysy zawsze wydają się przeważać nad długoterminowymi obawami o przyszłość ludzkości. Potrzebujemy więc specjalnego Biura ONZ, które skupiałoby się tylko na tym, co może sprawić, że wyginiemy i jak temu zapobiec – tłumaczy Jerome Glenn, dyrektor generalny The Millennium Project

 

Zagrożenia długoterminowe

ONZ posiada już agencje, które zajmują się wieloma z dzisiejszych poważnych trendów, takich jak zmniejszanie się ilości słodkiej wody na mieszkańca, koncentracja bogactwa i przemoc na tle etnicznym, ale nie stanowią one zagrożenia dla przetrwania naszego gatunku. Istnieją jednak zagrożenia długoterminowe, które stanowią zagrożenie wyginięcia naszego gatunku, m.in.:

* osłabienie ziemskiego pola magnetycznego, które chroni nas przed śmiertelnym promieniowaniem słonecznym,

* masowe wyrzuty siarkowodoru (H2S) z odtlenionych oceanów, spowodowane zaawansowanym globalnym ociepleniem,

* złośliwa nanotechnologia (w tym problem „szarej mazi”, ang. grey goo),

* utrata kontroli nad przyszłymi formami sztucznej inteligencji,

* pojedyncza osoba, która mogłaby pewnego dnia stworzyć i zastosować broń masowego rażenia (najprawdopodobniej pochodzącą z biologii syntetycznej),

* eskalacja wojny nuklearnej,

* niekontrolowane, poważniejsze pandemie,

* wypadek akceleratora cząstek,

* słoneczne wybuchy promieniowania gamma,

* zderzenie asteroid.

– W świetle powyższych i innych zagrożeń konieczny jest centralny ośrodek, który koordynowałby na skalę globalną prace nad badaniami ważnymi strategicznie dla przetrwania ludzkości. Identyfikacja i niwelowanie niekorzystnych zmian w niemalże wszystkich dziedzinach naszego życia, które następują w coraz szybszym tempie, wymaga współpracy i środków. Dlatego nasze Towarzystwo znalazło się wśród sygnatariuszy apelu The Millennium Project, którego jesteśmy członkiem. Utworzenie Biura ONZ ds. Strategicznych Zagrożeń byłoby korzystne dla całej ludzkości – uważa Kacper Nosarzewski, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Przyszłością.

Idea nowego Biura ONZ została podniesiona 1 marca 2021 r. podczas obchodów dorocznego „Światowego Dnia Przyszłości” – globalnej konferencji online blisko tysiąca ekspertów z 65 krajów. The Millennium Project, który organizuje Światowy Dzień Przyszłości, zaproponował, aby rezolucja została przedstawiona na następnym Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, które odbędzie się we wrześniu 2021 r. Dałaby ona Sekretariatowi ONZ mandat do przeprowadzenia studium wykonalności proponowanego Biura ONZ ds. Strategicznych i Egzystencjalnych Zagrożeń dla Ludzkości. Wśród sygnatariuszy listu są Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością oraz polska firma 4CF zajmująca się foresightem strategicznym, autor studium „Scenariusze rozwoju Polski do 2050 r.”, które powstało w 2019 r. na zamówienie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i ostrzegało m.in. przed nadciągającą pandemią.

Źródła

Fot. https://pixabay.com/pl/photos/maska-gazowa-zanieczyszczenia-2545867/

KOMENTARZE
news

<Listopad 2023>

pnwtśrczptsbnd
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Newsletter