Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Cyjanobakterie przyszłością biopaliw?
27.08.2008
Jedne z najstarszych organizmów żyjących na Ziemi - cyjanobakterie - mogą odegrać bardzo istotną rolę w produkcji biopaliw.
Szacuje się, że bakterie po raz pierwszy wykorzystały zjawisko fotosyntezy około 3,7 miliarda lat temu - po raz pierwszy w przyrodzie cząsteczki wody zostały wykorzystane jako donory elektronów w celu transportu energii słonecznej przy jednoczesnej konwersji dwutlenku węgla do tlenu.

Obecnie istnieje możliwość wykorzystanie reakcji zachodzących wewnątrz komórek cyjanobakterii w produkcji paliw takich jak wodór, alkohol, a nawet węglowodory.

Obecne badania prowadzone są na dwóch frontach, przy czym obie strategie dają spore nadzieje i będą opracowywane równolegle:
  • wykorzystanie genetycznie zmodyfikowanych roślin oraz cyjanobakterii w celu otrzymywania pożądanych produktów,
  • wykorzystanie procesów zachodzących wewnątrz komórek cyjanobakterii w instalacjach przemysłowych.
Wśród środowisk naukowych panuje zgoda, że istnieje możliwość, aby za pośrednictwem procesu fotosyntezy otrzymywać duże ilości czystej energii. Obecnie promowane źródła energii odnawialnej, takie jak elektrownie wiatrowe oraz pływowe z pewnością znajdą swoich odbiorców, jednak nie będą one w stanie zastąpić paliw kopalnych.


Komórki cyjanobakterii


Obecna generacja roślin wykorzystywanych do produkcji biopaliw przekształca jedynie 1% absorbowanej energii słonecznej w biomasę. Oznacza to, że takie rośliny zajmowałyby zbyt dużą powierzchnię uprawną, aby mogły być wykorzystywane na dużą skalę. Systemy nowej generacji, oparte na cyjanobakteriach, roślinach lub elementach syntetycznych, będą charakteryzowały się dużo wyższą wydajnością, sięgającą 10%.


źródło: ScienceDaily.com
KOMENTARZE
Newsletter