Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Biopaliwa drugiej i trzeciej generacji
21.04.2011
Biopaliwa drugiej i  trzeciej generacji

 

Paliwo z glonów oraz biomasa odcelulozowa to obecnie dwa najbardziej obiecujące biopaliwa. Najbardziej znana roślina energetyczna czyli rzepak z którego produkowany jest biodiesel zadaje się znalazła swoich następców. Jakie perspektywy  zatem dają nam paliwa najnowszej generacji?

 

Na początek krótkie przypomnienie definicji biopaliwa. Pod tą nazwą kryją się wszystkie paliwa, które są produkowane z biomasy. Za biomasę zaś uważa się całość materii zwierzęcej oraz roślinnej ulegającej biodegradacji a także produkty przemiany ich materii. Biopaliwa nie mają jednej definicji. Rozróżnia się wiele rodzajów biopaliwa, mogą występować w formie gazowej, stałej lub ciekłej. Przedstawicielem pierwszej grupy jest znany wszystkim biogaz otrzymywany w procesie fermentacji beztlenowej . Biopaliwa ciekłe to przede wszystkim: bioetanol i biodiesel. Biopaliwa stałe to przetworzona i nie przetworzona biomasa, a także biodegradowalna frakcja odpadów komunalnych. Wszystkie wymienione biopaliwa są stosowane w ciepłownictwie oraz w elektroenergetyce.

Paliwa drugiej generacji

Biomasa odcelulozowa to główny surowiec do produkcji biopaliwa drugiej generacji. Obecnie dokłada się wszelkich starań do opracowania technologii produkcji bioetanolu ze słomy oraz drewna stosowanego jako biokomponentów do benzyny ropopochodnej. Dąży się również do przekształcania biomasy w gaz syntetyczny o wysokiej zawartości wodoru oraz tlenku węgla, który będzie wykorzystywany jako surowiec do produkcji  paliw do silników odrzutowych, benzynowych i wysokoprężnych Ogromną zaletą produkowania paliw drugiej generacji jest mała ilość CO2 uwalnianego w trakcie spalania olejów napędowych drugiej generacji.

 

Paliwa trzeciej generacji

Prawdopodnie najbardziej wydajne biopaliwo jakie do tej pory udało się wytworzyć. Produkowane z glonów hodowanych w naturalnym oświetleniu, jest pond 30 razy bardziej wydajne od obecnie najbardziej efektywnych roślin rolniczych. Sam proces hodowli może okazać się jednak zbyt kosztowny gdy jest prowadzony w sztucznych warunkach. Uprawa glonów na powierzchni ok. 40 000 km 2 pozwoli na zaspokojenie obecnego zapotrzebowania na paliwa państwa wielkości USA. Paliwo glonowe to jedyny przedstawiciel paliwa trzeciej generacji.

Red. Agata Bednarek

KOMENTARZE
Newsletter