Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Znaki jakości: Znak CE.


Bezpieczeństwo wyrobów na rynkach europejskich

Znak CE potwierdza, że dany produkt spełnia unijne normy bezpieczeństwa i higieny, niezależnie od jego rodzaju. Deklaracja zgodności CE oznacza, że produkt może być wprowadzony na rynek europejski.

Korzyści ze współpacy z TÜV Rheinland

Kontrole wyrobów oraz znak CE oferowane przez TÜV Rheinland umożliwiają:

 • Postępowanie zgodne z wytycznymi UE
 • Zmniejszenie odpowiedzialności firmy dzięki udokumentowanym normom bezpieczeństwa
 • Poprawę jakości i bezpieczeństwa wyrobów
 • Sprawny proces przeprowadzenia kontroli.

Cztery kroki do uzyskania znaku CE

Krok 1: 
Pracownicy TÜV Rheinland ustalają, które wytyczne mają zastosowanie do danego produktu, bądź analizują wytyczne, które zastosował Klient.

Krok 2: 
Przeprowadzenie oceny zgodności i wszystkich wymaganych kontroli. Dzięki deklaracji zgodności, można wykazać, że produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, takimi jak regulacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa produktów lub przepisy dotyczące wyrobów medycznych.

Krok 3: 
Niektóre produkty lub maszyny zaliczane do niebezpiecznych, należy wprowadzać na rynek za pośrednictwem upoważnionego do tego organu, takiego jak TÜV Rheinland.

Krok 4: 
Teraz mogą Państwo oznaczyć swoje wyroby znakiem CE.

Wytyczne CE i znak CE

Skrót "CE" to "Communauté européenne," co po francusku oznacza "Unia Europejska." Oznacza on również normy unijne, które upraszczają obrót towarami europejskimi.

Przykłady istotnych regulacji prawnych

 • Dyrektywa niskonapięciowa dla wyrobów elektrycznych: 2006/95/EG
 • Wyroby medyczne aktywnego osadzania: 90/385/EWG
 • Wytyczne dla urządzeń ciśnieniowych: 97/23/EG
 • Proste pojemniki ciśnieniowe: 87/404/EWG
 • Bezpieczeństwo zabawek: 2009/48/EG
 • Wyroby budowlane: 89/106/EWG
 • Kompatybilność elektromagnetyczna – Wytyczne EMC: 2004/108/EG
 • Sprzęt ochrony osobistej: 89/686/EWG
 • Chłodziarki i zamrażarki do użytku domowego: 96/57/EG
 • Wyroby medyczne: 90/385/EWG
 • Windy: 95/16/EG
 • Maszyny: 2006/42/EG

Weryfikacja deklaracji zgodności

Oznaczenie CE symbolizuje zgodność wyrobu z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej, które mają do tego wyrobu zastosowanie. W ramach tej usługi TÜV Rheinland oferuje ocenę dokumentacji oraz współpracę w przeprowadzeniu oceny zgodności z wymaganiami dyrektyw nowego podejścia. Pozytywny wynik oceny jest podstawą do wystawienia Certyfikatu Weryfikacji Deklaracji Zgodności TÜV Rheinland Polska potwierdzającego, że producent spełnił właściwe wymagania i przeprowadził prawidłową ocenę zgodności.

 

Newsletter