Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zawartość aflatoksyn B1, G1, B2 i G2 (metoda akredytowana w produktach zbożowych i nasionach roślin)

Symbol

CLA/PLC/44/2011

Opis metody badań

M. LC-MS/MS

 

Newsletter