Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wykonanie analizy cytologicznej i ultrastrukturalnej efektu działania różnych czynników fizycznych i chemicznych na materiał biologiczny

Pracownia Mikroskopii Elektronowej
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 
Uniwersytetu Łódzkiego

Newsletter