Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Usługi w zakresie badań i pomiarów: badania nieniszczące.

Badania instalacji i materiałowe

Specjaliści TÜV Rheinland w dziedzinie konserwacji i badania materiałów oferują zintegrowane rozwiązania do oceny stanu instalacji i sprzętu. Zalecą także odpowiednie działania zaradcze w celu zminimalizowania ryzyka. TÜV Rheinland oferuje kompleksowe doradztwo, profesjonalne badania materiałów, dokładne analizy usterek i szczegółowe ekspertyzy, których celem jest poprawa jakości Państwa produktów. Współpraca z nami to większa dyspozycyjność, bezpieczeństwo, rentowność Państwa instalacji oraz urządzeń.

Zalety korzystania z usług TÜV Rheinland

Usługi konserwacji i badań materiałów oferowane przez TÜV Rheinland mają na celu:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa prawnego oraz zmniejszenie ryzyka roszczeń z tytułu odpowiedzialności
 • Wykorzystanie wieloletniego doświadczenia TÜV Rheinland w branży przemysłowej
 • Utrzymanie i poprawę jakości dzięki szybkim i dokładnym wynikom badań
 • Dokładne ustalenie przyczyn usterek i określenie odpowiedzialności w przypadku strat lub uszkodzenia

Badania nieniszczące

 • Badania radiograficzne
 • Ręczne metody badań ultradźwiękowych, takie jak pomiar grubości ścian i badania pęknięć
 • Zautomatyzowane badania ultradźwiękowe, takie jak P-scan, układy fazowane, technika ogniskowania z syntetyczną aperturą (SAFT) oraz czas dyfrakcji fal (TOFD)
 • Badania pęknięć powierzchniowych metodą penetracji kolorów oraz proszku magnetycznego
 • Zmechanizowana inspekcja dna zbiornika i skanowanie strumienia magnetycznego
 • Pomiary głębokości pęknięć za pomocą sondy potencjałowej
 • Analiza emisji hałasu, szczególnie w zbiornikach ciśnieniowych
 • Inspekcja wizualna i endoskopia
 • Lokalizacja wycieków
Newsletter