Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Usługi w zakresie badań i pomiarów: badania korozyjności.

Badania instalacji i materiałowe

Specjaliści TÜV Rheinland w dziedzinie konserwacji i badania materiałów oferują zintegrowane rozwiązania do oceny stanu instalacji i sprzętu. Zalecą także odpowiednie działania zaradcze w celu zminimalizowania ryzyka. TÜV Rheinland oferuje kompleksowe doradztwo, profesjonalne badania materiałów, dokładne analizy usterek i szczegółowe ekspertyzy, których celem jest poprawa jakości Państwa produktów. Współpraca z nami to większa dyspozycyjność, bezpieczeństwo, rentowność Państwa instalacji oraz urządzeń.

Zalety korzystania z usług TÜV Rheinland

Usługi konserwacji i badań materiałów oferowane przez TÜV Rheinland mają na celu:

  • Zwiększenie bezpieczeństwa prawnego oraz zmniejszenie ryzyka roszczeń z tytułu odpowiedzialności
  • Wykorzystanie wieloletniego doświadczenia TÜV Rheinland w branży przemysłowej
  • Utrzymanie i poprawę jakości dzięki szybkim i dokładnym wynikom badań
  • Dokładne ustalenie przyczyn usterek i określenie odpowiedzialności w przypadku strat lub uszkodzenia

Badania korozyjności

  • Badania odporności na korozję
  • Tworzenie koncepcji kontroli korozji
  • Analiza uszkodzeń korozyjnych

 

Newsletter