Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
SEKWENCJONOWANIE DNA PLAZMIDOWEGO LUB PRODUKTU PCR

Serwis podstawowy

Cena netto 25,00 zł/reakcja
Gwarantowany odczyt pomiędzy 500-800 nukleotydów. Wszytkie elektroforezy odbywają się z użyciem długich kapilar co pozwala w przypadku dobrej jakości matryc na odczyt ponad 1000 nukleotydów, z użyciem uniwersalnych starterów(dodawanych w pracowni nieodpłatnie) lub startera klienta. Sekwencja w formie pliku tekstowego oraz fluorogram do odebrania z naszego serwera w ciągu 1-2 dni roboczych.

Serwis rozszerzony

Cena netto 50,00 zł/reakcja
Usługa jak wyżej plus złożenie 2 lub wiecej różnych wyników sekwencjonowania w jeden kontig lub porównanie uzyskanej sekwencji z bazą danych bądź sekwencją dostarczoną przez klienta.

Odczytanie reakcji przygotowanej przez klienta

Cena netto 8,00 zł/reakcja
Reakcja sekwencjonowania przygotowana i oczyszczona samodzielnie przez klienta, z użyciem jego odczynników. Reakcję należy wykonać z użyciem znaczników dRhodaminowych. Sekwencja w formie pliku tekstowego oraz fluorogram do odebrania z naszego serwera w ciągu 2-3 dni roboczych.

Masowe Sekwencjonowanie DNA na Płytkach 96 dołkowych

Cena netto 1500,00 zł/płytka
Płytka 96 dołkowa z kodem kreskowym zawierająca DNA klienta wraz primerem w końcowej objętości 6 mikrolitrów/dołek
(5 mikrolitrów/dołek w przypadku korzystania z uniwersalnych starterów dodawanych w pracowni). Opis płytki jest wykonany samodzielnie przez klienta (za pomocą skryptu uruchamianego na naszym serwerze),importowany do programu Data Collection sekwenatora. Sekwencje w formie pliku tekstowego oraz fluorogramy do odebrania z naszego serwera w ciągu 1-2 dni roboczych. Przed przysłaniem płytki prosimy o kontakt z pracownikami serwisu w celu przesłania kodu kreskowego i uzyskania dostępu do skryptu. 

Dalsze szczegóły można znaleźć na stronie sekwencjonowania.

Opis płytki i próbek do samodzielnego wypełnienia 

 

KOMPLETNE PROJEKTY SEKWENCJONOWANIA DNA

Cena netto 0.50 zł/nukleotyd
Cena dotyczy fragmentów powyżej 5kb. Obejmuje sekwencjonowanie obu nici DNA i ustalenie konsensusu sekwencji z jakością wymagana przez bazy danych. Usługa zawiera izolację DNA, wybór strategii sekwencjonowania -(primer walking, shot-gun, nested deletion), wybór oraz syntezę starterów, składanie sekwencji w pojedynczy kontig, ewentualne porównanie uzyskanej sekwencji z bazą danych bądź sekwencją dostarczoną przez klienta. Wydruk bądź kopia na dysku optycznym uzyskanego kontigu, wszystkich fluorogramów oraz raportu opisującego projekt. Czas wykonania 1- 10kb/tydzień. 
Możliwość negocjacji ceny i terminu w przypadku zleceń powyżej 25 kb 

BONUS (nie dotyczy pracowników IBB) 
Jeżeli planują Państwo wykonanie większej ilości reakcji istnieje możliwość negocjacji ceny./dr Robert Gromadka/

Newsletter