Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Projektowanie sond z towarzyszącymi starterami do reakcji Real Time PCR.

Grajewska 6/8 m. 26

03-766 WARSZAWA

Główny telefon: +48 22-668-24-83

Główny email: mbs@mbs.biz.pl

Strona www: http://www.mbs.biz.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Projektowanie sond z towarzyszącymi starterami do reakcji Real Time PCR.

Do wykonania usługi potrzebujemy od klienta sekwencji docelowej (nr sekwencji w GenBank lub plik sekwencji).

 

Analiza ekspresji genu jako sumy różnych form splicingowych lub ekspresji określonego wariantu splicingowego genów – od klienta potrzeba jest informacja o formach splicingowych transkryptu. Oddzielne sondy oraz pary starterów potrzebne są dla każdej formy splicingowej lub do każdego ekzonu.

 

Wynik zostanie podany w postaci pliku tekstowego zawierającego typ i sekwencję sondy oraz sekwencję pary starterów.

 

Czas realizacji – 3 dni

 

Cena netto:  250 PLN za sekwencję sondy oraz sekwencję pary starterów 

Newsletter