Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
pH

ul. Głęboka 28

Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii, piętro III

20-612 Lublin

Główny telefon: +48 81 531 97 77

Główny fax: +48 81 531 97 77

Główny email: clb@up.lublin.pl

Strona www: http://www.clb.up.lublin.pl/

Wyślij zapytanie ofertowe
pH

Symbol

CLA/PLC/23

Opis metody badań

M. potencjometryczna

Szczegóły, literatura

PN-A-79011-10:1998
Tytuł: Koncentraty spożywcze - Metody badań - Oznaczanie pH Abstrakt: Podano potencjometryczną metodę oznaczania pH w roztworach koncentratów spożywczych.

PN-EN 1132:1999
Tytuł: Soki owocowe i warzywne - Oznaczanie pH Abstrakt: Określono metodę oznaczania pH soków owocowych i warzywnych. Oznaczanie wykonywane jest potencjometrycznie. Ustalono sposób przygotowania próbki do badań oraz kalibracji pehametru z użyciem roztworów buforowych. Opisano zasadę metody, wykonania pomiaru i podawania wyników oraz protokół badania. W załącznikach, podano bibliografię dotyczącą metody (załącznik A) i wyniki obliczeń statystycznych uzyskanych na podstawie badań międzylaboratoryjnych (załącznik B).

 

Newsletter