Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Ochrona przed nieuczciwą konkurencją

 

Dbamy aby działania naszych Klientów były zgodne z zasadami określonymi w prawie konkurencji. Chronimy ich interesy przed czynami nieuczciwej konkurencji, w tym w szczególności w zakresie używanych oznaczeń, nazw, działań marketingowych (dot. reklamy wprowadzającej w błąd oraz ochrony produktów markowych) i know-how. Sporządzamy opinie prawne i raporty, prowadzimy negocjacje. Posiadamy duże doświadczenie w skutecznym reprezentowaniu naszych Klientów w sporach sądowych z zakresu nieuczciwej konkurencji (w tym podrabiania produktów). 

Newsletter