Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Mineralizacja mokra w układzie otwartym pojedynczej próbki

Symbol

CLA/ASA/11

Opis metody badań

Ekstrakcja próbki mieszaniną kwasów chlorowodorowego i azotowego (V) przez 16 godzin w temperaturze pokojowej oraz gotowanie pod chłodnicą zwrotną przez kolejne 2 godziny

Szczegóły, literatura

PN-ISO 11466:2002
Tytuł: Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej Abstrakt: Podano metodę ekstrakcji wodą królewską pierwiastków śladowych z gleb i materiałów podobnych zawierających mniej niż 20% (m/m) węgla organicznego. Materiały zawierające więcej niż około 20% (m/m) węgla organicznego będą wymagać traktowania dodatkowymi ilościami kwasu azotowego (V). Otrzymany roztwór jest właściwy do oznaczania pierwiastków śladowych z zastosowaniem odpowiedniej techniki spektrometrii atomowej.

 

Newsletter