Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Hydroliza do oznaczenia tłuszczu z pojedynczej próbki

Symbol

CLA/PSO/9

Opis metody badań

Hydroliza

Szczegóły, literatura

PN-A-79011-4:1998
Tytuł: Koncentraty spożywcze - Metody badań - Oznaczanie zawartości tłuszczu Abstrakt:Podano pięć metod ekstrakcyjno-wagowych (odwoławczych i technicznych) i jedną metodę objętościową (techniczną) oznaczania tłuszczu w koncentratach spożywczych oraz wskazano zastosowanie metod do poszczególnych grup produktów z uwzględnieniem ich postaci fizycznej (sypka, półstała, płynna).

PN-ISO 6492:2005
Tytuł: Pasze - Oznaczanie zawartości tłuszczu Abstrakt: Podano metodę oznaczania zawartości tłuszczu w paszach. Przedstawiono zasadę metody, stosowane odczynniki, materiały, aparaturę, pobieranie i przygotowanie próbek, sposób postępowania, sposób obliczania wyników, precyzję (powtarzalność i odtwarzalność metody). Podano, w załączniku informacyjnym, wyniki testu międzylaboratoryjnego.

 

Newsletter