Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Fosfor

Symbol

CLA/PLC/28

Opis metody badań

M. spektrofotometryczna

Szczegóły, literatura

PN-ISO 6491:2000
Tytuł: Pasze - Oznaczanie zawartości fosforu - Metoda spektrometryczna Abstrakt:Przedstawiono spektrometryczną metodę oznaczania zawartości fosforu w paszach zawierających poniżej 50 g tego pierwiastka w 1 kg. Podano zasadę metody, stosowane odczynniki, roztwory, aparaturę i przyrządy, sposób pobierania i przygotowania próbek, wykonania oznaczania oraz obliczania i przedstawiania wyniku. Podano także dane dotyczące precyzji metody. W normie zawarte są dwa załączniki informacyjne: pierwszy z wynikami testu międzylaboratoryjnego dotyczącego precyzji metody, drugi to bibliografia.

 

Newsletter