Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
DEZOKSYNUKLEOTYDY DO PCR

Oferujemy zestawy wysokiej klasy dezoksynukleotydów firmy Metabion do reakcji PCR, umożliwiające amplifikację fragmentów do 30 kb. Dezoksynukleotydy zostały sprawdzone w naszym laboratorium przy amplifikacji produktów do 11 kb (Fig. 1). 

Proponowane ilości: 

mi-N1005S dNTP Set 100 mM     (w wodzie, 4x 250 µl)          - cena netto 360 zł 
mi-N1006M dNTP Mix 10 mM    (w wodzie, 250 µl)               - cena netto 120 zł 

Do ceny zostanie doliczone 22% VAT, koszt przesyłki  ok. 25 zł. Zamówienia i informacje -  tak, jak w przypadku oligonukleotydów modyfikowanych, przez skrzynkę zamówień (oligolabel@oligo.ibb.waw.pl) lub za pomocą formularza do zamówień oligonukleotydów standardowych.

Newsletter