Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Badania wyrobów: środki ochrony indywidualnej (PPE).

Sprawdzone środki ochrony indywidualnej to większe bezpieczeństwo

Dyrektywa 89/686/EWG konsoliduje przepisy dotyczące bezpieczeństwa odzieży ochronnej dla całej Europy. TÜV Rheinland przeprowadza wymagane kontrole i certyfikacje produktów na podstawie dyrektywy PPE. Oznacza to, że po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli, odzież ochronna otrzyma znak CE. Dodatkowo, TÜV Rheinland bada elementy środków ochrony indywidualnej nieobjętych normami europejskimi.

Zalety korzystania z usług TÜV Rheinland

Znak jakości przyznawany przez znaną na całym świecie jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland to:

 • Poprawa pozycji na rynku wobec konkurencji dzięki neutralnemu certyfikatowi z audytu
 • Zmniejszenie odpowiedzialności firmy dzięki udokumentowanym normom bezpieczeństwa
 • Szybkie przeprowadzenie kontroli, które z kolei umożliwiają szybkie wprowadzenie wyrobów na rynek
 • Ułatwienie klientom dokonywania wyboru odpowiedniego produktu
 • Dokumentacja spełniania wymogów prawnych dzięki sprawozdaniom z audytów i certyfikatom

Audyty

1. Audyt próbek prototypowych na podstawie §10 dyrektywy PPE 89/686/EWG
Po otrzymaniu wniosku, TÜV Rheinland przeprowadza audyt próbek prototypowych dla konkretnego modelu produktu. Audyt próbek prototypowych opiera się na aktualnie obowiązujących i zharmonizowanych następujących normach: 

 • Kontrola dokumentacji technicznej produktu
 • Badania produktu pod kątem zgodności z dokumentacją techniczną oraz badania bezpieczeństwa produktu na podstawie jego przeznaczenia

2. Zapewnienie jakości EG produktu końcowego, na podstawie §11A dyrektywy PPE 89/686/EWG
TÜV Rheinland zapewnia, że proces wytwarzania produktów oraz sam produkt odpowiada wymaganiom dyrektywy PPE, a także, że próbki prototypowe spełniają wymagania opisane w dokumentacji kontrolnej prototypów. Obejmuje to także audyt produktu końcowego oraz badania. Następnie, otrzymują Państwo sprawozdanie z kontroli.

3. System jakości EG z badaniem, na podstawie §11B dyrektywy PPE 89/686/EWG
Po złożeniu wniosku o dopuszczenie systemu zapewnienia jakości, TÜV Rheinland sprawdza zgodność systemu w oparciu o specyfikacje dyrektywy.

4. Inspekcje przedwysyłkowe

 

Dobrowolny znak zgodności M+T

TÜV Rheinland oferuje możliwość nie obligatoryjnej certyfikacji wyrobów na zgodność ze znakiem M+T (Monitoring + Testing). Znak stanowi potwierdzenie, że wyrób spełnia obligatoryjne wymagania bezpieczeństwa oraz/lub indywidualne wymagania przedstawione przez Klienta. Dodatkowo znak M+T poświadcza, że proces produkcyjny jest monitorowany na właściwych etapach co pozwala produkować wyroby w sposób powtarzalny przy zachowaniu założonej jakości. Certyfikacja M+T oferuje badania wyrobów i inspekcję miejsca produkcji wraz z przeglądem dokumentacji. Po pozytywnym przebiegu procesu certyfikacji, Klient otrzymuje prawo do posługiwania się znakiem M+T przez okres 5 lat.

Przykłady wyrobów

 • Nakrycia głowy, np. kaski
 • Ochraniacze
 • Środki ochrony oczu i twarzy
 • Specjalne środki ochrony przed utonięciem
 • Rękawice ochronne
 • Odzież ochronna
 • Obuwie zabezpieczające, ochronne i robocze

 

Newsletter