Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

ul. Piastowska 105

63-500 Ostrzeszów

Główny telefon: +48 62 732 26 73; 607 561 621

Główny email: kierownik@labostrzeszow.pl

Strona www: www.cosmeticlab.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

 

Laboratorium „STRZEGOWA” Ostrzeszów wykonuje następujące oznaczenia mikrobiologiczne kosmetyków:

Lp. Tytuł Nr normy/
procedury
Rodzaj metody A/NA
1. Wykrywanie Candida albicans PN-EN ISO 18416:2009 NA
2. Wykrywanie obecności Pseudomonas aeuroginosa PN-EN ISO 22717:2010 A
3. Wykrywanie obecności Staphylococcus aureus PN-EN ISO 22718:2010 A
4. Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych Liczba bakterii tlenowych mezofilnych PN-EN ISO 21149:2009 A
Ogólna liczba drożdży i pleśni PN-EN ISO 16212:2011 NA
5.

 

Wykrywanie obecności Escherichia coli PN-EN ISO 21150:2010 NA
6. Test obciążeniowy FARMAKOPEA NA
„Coco test” NA
PN-EN ISO 11930:2012 NA

A-metoda akredytowana, NA-metoda nieakredytowana

 

Badania mikrobiologiczne wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określania procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur przeprowadzenia badań laboratoryjnych (Dz.U. nr 9 z 2003 r. poz. 107), w celu określenia stopnia czystości mikrobiologicznej produktów kosmetycznych. Mają one na celu stwierdzenie czy dany kosmetyk nie zagraża zdrowiu ludzkiemu pod względem czystości mikrobiologicznej zgodnie z kryteriami zawartymi w w/w rozporządzeniu.

Newsletter