Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
ANALITYKA CHEMICZNA: Walidacja czyszczenia.

Walidacja czyszczenia

 

BioCentrum opracowuje i waliduje metody analityczne służące analizie śladów substancji czynnych. Wykorzystujemy metody HPLC z detekcją UV-VIS, proponujemy także innowacyjne rozwiązanie polegające na zastosowaniu metody łączącej zalety HPLC oraz detekcji mas (LC/MS). Ta ostania technika cechuje się wyższą czułością w porównaniu z HPLC z detekcją UV-VIS. Jednak jej największą zaletą jest bardzo wysoka specyficzność. Dla każdego punktu danych na chromatogramie dostępne jest widmo mas, co pozwala na łatwą identyfikacje substancji oraz wyklucza błędy związanie z interpretacją chromatogramu.

Ważną częścią oferowanych usług jest wyznaczanie stopnia odzysku substancji aktywnych z różnych rodzajów powierzchni urządzeń produkcyjnych. Wyznaczamy stopień odzysku z powierzchni stali, szkła oraz innych tworzyw mających kontakt z produktem.

Przeprowadzamy także badania nad warunkami i czasem przechowywania próbek po pobraniu wymazów z powierzchni uwzględniając wpływ oświetlenia oraz temperaturę na stabilność próbki.

Newsletter