Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
ANALITYKA CHEMICZNA: LC/MS.

LC/MS

 

Laboratorium BioCentrum wyposażone jest w nowoczesny system do analiz LC/MS. Posiadamy wysokosprawne chromatografy cieczowe Ulitmate 3000 i Ultimade 3000 RS firmy Dionex wyposażone w detektory UV-VIS (matryca diodowa oraz detektor czterokanałowy). Jak detektor MS wykorzystywany jest spektrometr mas HCT Esquire firmy Bruker. Jony uzyskiwane są metodę elektrozpylania (ESI), jako detektor mas wykorzystywana jest kwadrupolowa pułapka jonowa. Spektrometr umożliwia zatem analizy MS jak również MS(n), co z kolei znacznie rozszerza możliwości systemu LC/MS. Połączenie technik HPLC i MS umożliwia nam prowadzenie szybkiej chromatografii wraz z identyfikacja i oznaczaniem substancji na poziomie śladowym. System LC/MS pozwala nam, w zależności od potrzeb, na prowadzenie prostej chromatografii HPLC z detekcją UV-VIS, aczkolwiek rutynowo używany jest jako zaawansowane narzędzie analityczne, gdzie każdemu punktowi danych na chromatografie przyporządkowane jest widmo MS i/lub UV-VIS

Newsletter