Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Telemedycyna w dializie otrzewnowej – Baxter uruchamia nową platformę
W czerwcu 2019 r. Baxter, międzynarodowa firma medyczna oferująca i wprowadzająca innowacyjne technologie m.in. w dziedzinie opieki nefrologicznej, ogłosiła uruchomienie serwisu Sharesource 2.0. Platforma ta umożliwia pracownikom służby zdrowia uzyskanie bardziej szczegółowej wiedzy o przebiegu zabiegów dializy otrzewnowej przeprowadzanych samodzielnie przez pacjentów w warunkach domowych. Dokładna analiza danych ułatwia ich interpretację, dzięki czemu możliwe jest znacznie szybsze podejmowanie precyzyjnych decyzji dotyczących zabiegów w oparciu o większy zakres informacji, a tym samym usprawnienie procesów klinicznych.

Sharesource, najczęściej stosowana na świecie platforma telemedyczna do dializ domowych, została wykorzystana już w ponad 7 milionach tych zabiegów w ponad 40 krajach. To przełomowe rozwiązanie w opiece nad pacjentem dializowanym otrzewnowo. Dzięki zastosowaniu Sharesource specjaliści dysponują większą wiedzą, a zdalne zarządzanie procesem wpływa na ograniczenie wizyt pacjenta w ambulatorium.

Dzięki prowadzonym badaniom, istnieje coraz więcej ewidencjonowanych danych, że technologia zdalnego zarządzania leczeniem pacjentów umożliwiła pracownikom służby zdrowia wczesne wykrycie i podjęcie interwencji w przypadku problemów z cewnikiem [I], [II], [III], [IV], zapalenia otrzewnej [V] czy problemów związanych z przestrzeganiem procedury [VI], [VII], [VIII], co może wpływać na ograniczenie potrzeby hospitalizacji [IX].

– Liczba pacjentów potrzebujących dializ na świecie stale wzrasta, a dostępność lekarzy specjalistów i ich zasoby pozostają ograniczone – mówi Laura Angelini, dyrektor generalny działu Renal Care w firmie Baxter. – Dlatego też nieustannie pracujemy nad wprowadzaniem nowoczesnych rozwiązań usprawniających przebieg opieki nefrologicznej. Innowacje, takie jak Sharesource, wpływają na osiąganie lepszych efektów terapeutycznych i są wsparciem zarówno dla lekarzy, jak i dla pacjentów.

Platforma Sharesource 2.0 zawiera nową wersję oprogramowania, które oferuje bardziej szczegółowe podsumowanie przebiegu zabiegu pacjenta, umożliwiające szybsze uzyskanie pogłębionej wiedzy klinicznej, przedstawienie trendu ogólnych danych dotyczących ultrafiltracji, co pomaga w podejmowaniu precyzyjnych i szybkich decyzji wpływających na efektywność procesu leczenia, usprawnienie procesu oceny stanu zdrowia i szybsze przeglądanie profili pacjentów.

W ramach niedawno przeprowadzonego badania obserwacyjnego Longitudinal Experience with Remote Monitoring for Automated Peritoneal Dialysis Patients („Nephron Clinical Practice”, 2019) badacze opisują, w jaki sposób ośrodek dializ otrzewnowych w szpitalu San Bortolo (Vicenza, Włochy) zmienił swoją praktykę kliniczną po wdrożeniu zdalnego zarządzania procesami leczenia pacjentów za pomocą Sharesource.

Podczas badania obserwowano 43 pacjentów korzystających z HomeChoice Claria firmy Baxter z telemonitoringiem zabiegów opartym na Sharesource w okresie jednego roku. Uzyskane wyniki porównano do historycznych danych kontrolnych (42 pacjentów objętych automatyczną dializą otrzewnową [ADO] bez Sharesource).

W wyniku porównania ustalono, że zmiany w zaleceniach dla pacjentów korzystających z Sharesource wzrosły prawie dwukrotnie, przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu alarmów nocnych i wizyt osobistych. Ponadto wyniki wskazują, że zdalne zarządzanie procesami leczenia pacjentów pomaga w uzyskaniu znacznej oszczędności czasu – łącznie około 105 godzin w roku dla zespołu lekarzy i pielęgniarek w szpitalu San Bartolo. To dowodzi, że zdalne zarządzanie leczeniem pacjentów może generować oszczędność czasu i kosztów dla służby zdrowia i pacjentów, umożliwiając bardziej spersonalizowane prowadzenie terapii oraz wczesne wykrywanie i rozwiązywanie problemów technicznych.

W Polsce znaczącym i przodującym ośrodkiem w stosowaniu telemonitoringu w dializie otrzewnowej jest I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ USK w Białymstoku, gdzie aktualnie połowa pacjentów dializowanych otrzewnowo korzysta z systemu zdalnego monitorowania. Dzięki zastosowaniu Sharesource w Klinice obserwuje się nie tylko bardzo pozytywne efekty terapii, ale także korzyści czysto ekonomiczne. Od maja 2019 r. Klinika ma możliwość korzystania z platformy Sharesource 2.0.

Źródła

[I] Jiménez S & Condia J. Abstrakt przedstawiony podczas 17. kongresu ISPD. Vancouver (Kanada). 2018. [P-337].

[II] Garcia I, et al. Abstrakt przedstawiony podczas 13. kongresu Euro-PD. Dublin (Irlandia). 2017. [P-63].

[III] Jotterand Drepper V, et al. Abstrakt przedstawiony podczas kongresu ASN Kidney Week. Chicago (USA). 2016. [SA-PO023].

[IV] Rojas-Diaz M, et al. Abstrakt przedstawiony podczas kongresu ASN Kidney Week. Nowy Orlean (USA). 2017. [PUB344].

[V] Gomez R, et al. Abstrakt przedstawiony podczas 13. kongresu Euro-PD. Dublin (Irlandia). 2017. [P-222].

[VI] Jiménez S & Condia J. Abstrakt przedstawiony podczas 17. kongresu ISPD. Vancouver (Kanada). 2018. [P-229].

[VII] Firanek C, et al. Abstrakt przedstawiony podczas 54. kongresu ERA-EDTA. Madryt (Hiszpania). 2017. [MP557].

[VIII] Jotterand Drepper V, et al. Perit Dial Int. 2018; 38:76–78; 10. Rojas-Diaz M & Ramos A. Abstrakt przedstawiony podczas kongresu ASN Kidney Week. Nowy Orlean (USA). 2017. [TH-PO859].

[IX] Rivera A, et al. Abstrakt przedstawiony podczas kongresu ASN Kidney Week. San Diego (USA). 2018. [FR-PO683].

KOMENTARZE
news

<Styczeń 2023>

pnwtśrczptsbnd
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Newsletter