Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Polska Mapa Drogowej Infrastruktury Badawczej aktualizowana
Polska Mapa Drogowej Infrastruktury Badawczej aktualizowana
Trwa aktualizacja Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej – strategicznych miejsc dla rodzimej nauki. Do 13 czerwca znajdujące się na mapie jednostki naukowe czy konsorcja mają czas na złożenie kwestionariuszy ewaluacyjnych. Można też wnioskować o wpisanie nowych przedsięwzięć.

 

 

 

Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej (PMDIB) to dokument, w którym rozpisane są "strategiczne miejsca dla rodzimej nauki", czyli najlepsze laboratoria, centra i systemy informatyczne. "Opracowanie dokumentu pozwoliło na uwypuklenie potencjału różnych dziedzin nauki, a także wyselekcjonowanie najlepszych przedsięwzięć zgłaszanych przez środowiska naukowe" – podkreśla Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej resortu.

Jako przykłady umieszczonych na mapie sukcesów polskiej nauki MNiSW wymienia m.in. 90-metrowy radioteleskop Narodowego Centrum Radioastronomii i Technologii Kosmicznych, SOLARIS – Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego czy CEZAMAT – Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii.

Pod koniec kwietnia resort nauki ogłosił aktualizację PMDIB. Do 13 czerwca jednostki naukowe, konsorcja i uczelnie, które już znajdują się na PMDIB, mają obowiązek złożenia kwestionariuszy ewaluacyjnych. W przeciwnym razie mogą być wykreślone z mapy – informuje resort nauki w internetowym komunikacie.

Również do 13 czerwca można składać wnioski o wpisanie do dokumentu nowych przedsięwzięć. O dopisanie do mapy mogą starać się: jednostki naukowe, konsorcja naukowe, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk, centra naukowe uczelni, reprezentowane przez jednostkę naukową lub uczelnie.

PMDIB powstała w lutym 2011 roku w odpowiedzi na rekomendacje Europejskiego Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych i postulaty naukowców. Obecnie znajdują się na niej 53 przedsięwzięcia realizowane przez uczelnie i instytuty badawcze. 30 z nich to przedsięwzięcia krajowe, 23 natomiast mają charakter międzynarodowy. 15 spośród przedsięwzięć obecnych na PMDIB jest w fazie realizacji.

--

Źródło: PAP

Zdjęcie: Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Fot. PAP/Jacek Bednarczyk 21.09.2015

KOMENTARZE
news

<Wrzesień 2018>

pnwtśrczptsbnd
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
7
8
9
10
16
17
19
21
MEDmeetsTECH #6
2018-09-21 do 2018-09-21
22
23
24
Międzynarodowy Kongres Biogospodarki
2018-09-24 do 2018-09-24
28
29
30
Newsletter