Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Mobilna aplikacja POLCOVID-19 potwierdziła skuteczność izolacji. Najwięcej objawów chorobowych wśród osób niestosujących się do zaleceń
Mobilna aplikacja POLCOVID-19 potwierdziła skuteczność izolacji. Najwięcej objawów chorobow

Czy faktycznie Polacy dystansowali się społecznie w okresie tzw. lockdownu? Kto najczęściej odczuwał objawy choroby? Na te pytania odpowiedź przynosi aplikacja POLCOVID-19 stworzona przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz firmy IMAGENE.ME. Tysiące użytkowników przez dwa miesiące największej izolacji odpowiadało na pytania dotyczące występujących u nich objawów takich jak kaszel czy gorączka oraz podejmowanych aktywności. Jak się okazało, dolegliwości najczęściej odczuwały te osoby, które nie stosowały się do oficjalnych zaleceń.

 

Stworzona przez polskich naukowców bezpłatna aplikacja webowa POLCOVID-19 miała za zadanie pomóc Polakom w przeprowadzeniu samooceny swojego stanu zdrowia bez wychodzenia z domu. Na podstawie wypełnionych ankiet w aplikacji (dotyczących zaobserwowanych objawów) powstała wirtualna mapa, która pokazała występowanie objawów mogących wskazywać na zakażenie koronawirusem w najbliższej okolicy (np. na poziomie miasta czy powiatu). Ponieważ użytkownicy odpowiadali także na pytania dotyczące podejmowanych aktywności, naukowcy byli w stanie je połączyć i wyciągnąć pewne wnioski z otrzymanych w ten sposób danych.

 

Najwięcej objawów wśród osób korzystających z transportu publicznego

Użytkowników aplikacji pytano m.in. o występowanie objawów charakterystycznych dla COVID-19. Dane za okres 7 kwietnia-15 czerwca 2020 r. pokazują, że wśród użytkowników aplikacji POLCOVID-19, deklarujących, że nie widzą konieczności izolowania się i nie zamierzają rezygnować z dotychczasowych aktywności społecznych, aż 21% stanowiły osoby, które wskazywały na wystąpienie gorączki lub stanu podgorączkowego. Przełożenie na wyniki miał także wybierany przez użytkowników sposób transportu. 27% osób przemieszczających się transportem publicznym stanowiły osoby deklarujące w ankiecie występowanie kaszlu. Jest to istotnie wyższy wynik w porównaniu z innymi, indywidualnymi środkami transportu (zalecanymi w okresie izolacji). Dla samochodu odsetek ten nie przekraczał 15%.

– Ostatnie miesiące pokazały, że wiele osób kwestionowało skuteczność izolacji. Wyniki zebrane przez aplikację POLCOVID-19 udowodniły istnienie silnej korelacji między występowaniem objawów infekcji a przestrzeganiem podstawowych zasad izolacji i dystansowania społecznego – im więcej ostrożności było w naszym zachowaniu, tym mniej objawów chorobowych odczuwaliśmy. To oznacza, że w kontekście nawracającego cyklicznie zagrożenia epidemicznego COVID-19, ale także innych chorób, takich jak grypa, zdecydowanie musimy przemyśleć nasze codzienne nawyki. Naturalnie, niepoważne byłoby zniechęcanie do korzystania z transportu publicznego czy zachowanie absolutnej izolacji – warto jednak pamiętać o środkach ostrożności, takich jak maseczki czy korzystanie z rękawiczek i płynów do dezynfekcji rąk – radzi dr hab. Mirosław Kwaśniewski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ekspert w dziedzinie badań DNA i medycyny spersonalizowanej, prezes firmy IMAGENE.ME.

 

Kto się izolował, a kto nie?

Na izolację zdecydowały się zwłaszcza osoby starsze, powyżej 60. roku życia. Ta grupa znacząco ograniczyła kontakty społeczne. Tylko 4% z nich deklarowało w ankiecie POLCOVID-19, że wychodziło do sklepu czy apteki równie często, jak przed pandemią, a aż 30% nie wychodziło z domu w ogóle lub wychodziło sporadycznie, unikając skupisk ludzi. Co ciekawe, wysokie wskaźniki izolacji były zauważalne także w grupie młodzieży. Aż 68% osób młodych, między 15. a 19. rokiem życia ograniczyło wychodzenie z domu do minimum, co było najprawdopodobniej spowodowane zakazem wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego.

Najmniej zdyscyplinowaną pod kątem przestrzegania zasad izolacji grupą społeczną okazały się osoby między 40. a 49. rokiem życia. Tylko 18% osób z tej grupy na pytanie: „Jaki zasięg kontaktów z innymi osobami zachowujesz w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego?” zaznaczyło odpowiedź „wcale nie wychodzę” lub „wychodzę sporadycznie, ale unikam skupisk ludzi”.

Źródła

Aplikacja POLCOVID-19; dane za okres 07.04-15.06.2020 r. dla 5031 ankietowanych; analizy własne Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i IMAGENE.ME S.A.

Fot. https://pixabay.com/pl/illustrations/spo%c5%82eczne-dystansowanie-5044615/

KOMENTARZE
Newsletter