Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Jak zostać Liderem Nauk Farmaceutycznych?
Jak zostać Liderem Nauk Farmaceutycznych?
Innowacyjność w Polsce ma się coraz lepiej – wynika z zeszłorocznego rankingu Bloomberga . Zachodzące w tej dziedzinie zmiany są jednak na tyle powolne, że nasz kraj awansował zaledwie o jedno miejsce i obecnie zajmuje 22. pozycję w rankingu. Dalszy rozwój innowacyjności wymaga zatem nieustannego podejmowania odpowiednich działań. Jednym z nich jest merytoryczna, długofalowa współpraca pomiędzy naukowcami a światem przemysłu, przynosząca wymierne korzyści, każdej z zaangażowanych stron. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest konkurs Lider Nauk Farmaceutycznych, którego kolejna edycja właśnie się zaczęła.

 

Innowacje to słowo-klucz w debacie nad rozwojem współczesnej gospodarki. W dobie nowych, zaawansowanych technologii innowacyjność jest priorytetem, szczególnie dla państw i firm, które chcą nadążyć za konkurencją i wzmocnić swoją pozycję na rynku. Między innymi z tego powodu tak istotna jest dziś efektywna współpraca pomiędzy specjalistami, posiadającymi odpowiednią wiedzę a światem przemysłu, który z kolei dysponuje środkami pozwalającymi tę wiedzę rozwijać i przekuwać w praktyczne rozwiązania technologiczne, poprawiające jakość życia.

Rozwój nowych technologii wiąże się jednak niejednokrotnie z bardzo kosztownymi badaniami. Wiele uczelni nie może sobie zaś pozwolić na odpowiednio wysoki poziom finansowania projektów badawczych młodych, zdolnych naukowców. W takich właśnie przypadkach z pomocą może przyjść przemysł, który potrzebuje wysokiej klasy naukowców i który jest w stanie wspomóc ich działania.

– Po to odkrywa się coś nowego, żeby to mogło służyć człowiekowi, jego dobru – uważa dr n. farm. Berenika Szczęśniak-Sięga z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W jej przypadku taka postawa badawcza zaowocowała pierwszym miejscem w Konkursie Lider Nauk Farmaceutycznych [I] w 2017 roku.

Potrzeby młodych naukowców i świata biznesu znakomicie stymulują do współpracy [II], która może nieść ze sobą korzyści dla wszystkich w nią zaangażowanych. Firmy, inwestując w badania, mogą udoskonalać własne produkty, a dzięki temu ugruntować swoją pozycję na rynku. Uczelnie zaś, dzięki współpracy z firmami, zyskują lepszy wgląd w aktualne wymagania rynku, przez co mogą doskonalić swoją ofertę naukową i dydaktyczną. Wreszcie, dzięki odpowiedniemu finansowaniu, młodzi badacze mogą w pełni realizować i rozwijać swój potencjał, nie martwiąc się przy tym o utrzymanie.

– Myślę, że każdy młody naukowiec ma ambicje, żeby zrobić coś pożytecznego, dokonać jakiegoś odkrycia na miarę Nagrody Nobla [III] – zauważa dr Szczęśniak-Sięga.

Z tych właśnie względów stwarzanie dogodnych warunków współpracy między światem akademickim i przemysłowym oraz późniejsze ich wykorzystanie jawi się jako działanie konieczne i – co najważniejsze – przynoszące wszystkim wymierne korzyści. Świetnym tego przykładem w dziedzinie farmacji jest Konkurs Lider Nauk Farmaceutycznych, którego piąta edycja właśnie się rozpoczyna. Jest on modelowym przykładem tego, że dostosowana do współczesnych realiów praca badawcza może jednocześnie stanowić dla młodych naukowców świetną ścieżkę kariery zawodowej.

Zgłoszone prace oceniane są ze względu na dwa główne kryteria: 1) rozprawa musi cechować się aplikacyjnością, czyli potencjałem do wykorzystania w praktyce; 2) powinna też charakteryzować się nowatorstwem w zakresie metodologii, spełniając jednocześnie najwyższe standardy pracy naukowej. Spełnienie tych założeń gwarantuje, że doktorat będzie stanowił rzeczywisty wkład w rozwój innowacyjności. Wymagania te podwyższają również poziom konkursowych zmagań.

Prace oceniane są dwuetapowo przez grono doświadczonych i uznanych autorytetów z dziedziny farmacji. Na początku Rady poszczególnych wydziałów farmaceutycznych wybierają i zgłaszają do konkursu maksymalnie dwie prace spełniające wymagania techniczne (doktorat obroniony na danym wydziale, napisany przez magistra nauk farmaceutycznych) i merytoryczne; termin zgłaszania prac w bieżącej edycji upływa 2 lutego 2018 roku. Następnie rozprawy, zgłoszone przez wydziały biorące udział w konkursie, podlegają ocenie Komisji Konkursowej, której przewodniczy prof. Janusz Pluta, prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Wyniki zostaną ogłoszone tradycyjnie w trakcie obchodów Dnia Polskiej Farmacji, w połowie maja 2018 roku.

– Wyróżnienie to jest dla mnie szczególnie cenne, przede wszystkim ze względu na pragmatyczny charakter konkursu, który promuje prace interesujące nie tylko pod względem naukowym, ale też potencjalnie istotne z punktu widzenia pacjenta. Jest to niezwykle cenna inicjatywa, gdyż współpraca pomiędzy środowiskiem akademickim a przemysłem farmaceutycznym jest absolutnie niezbędna dla rozwoju nowoczesnej medycyny – zapewnia dr n. farm Jagoda Wróbel, laureatka pierwszego miejsca w III edycji konkursu [IV].

Lider Nauk Farmaceutycznych to jedyna taka inicjatywa w Polsce. Startująca obecnie, piąta już edycja konkursu jest dowodem na to, że w świecie biznesu istnieje miejsce na naukę na najwyższym poziomie. I że jest to dla niej miejsce ze wszech miar dogodne.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie www.lidernaukfarmaceutycznych.pl oraz na łamach „Gazety Farmaceutycznej”, organizatora. Wyłącznym partnerem konkursu jest firma Gedeon Richter.

Źródła

[I] Młodzi, zdolni, wybitni, rozmowa przeprowadzona przez B. Stasiak z laureatami IV edycji Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych, „Gazeta Farmaceutyczna” 8/2017, s. 10.

[II] Por. np. B. Zych, Biznes na uczelniach – taka współpraca się opłaca, HRStandard.pl, 8.2.2016, artykuł online: http://hrstandard.pl/2016/02/08/biznes-na-uczelniach-taka-wspolpraca-sie-oplaca/ [dostęp: 3.11.2017].

[III] Młodzi, zdolni, wybitni, dz. cyt., s. 10.

[IV] Selen a przerzuty do mózgu, rozmowa przeprowadzona przez E. Ostrowską z dr n. farm. Jagodą Wróbel, „Gazeta Farmaceutyczna” 12/2016, s. 19. Dostępna także online: http://www.lidernaukfarmaceutycznych.pl/selen-a-przerzuty-do-mozgu/ [dostęp: 6.11.2017].

KOMENTARZE
news

<Listopad 2019>

pnwtśrczptsbnd
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Newsletter