Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Innowacje, które przynoszą zysk!
Innowacje, które przynoszą zysk!
Dnia 6 czerwca br. w Łodzi odbyła się I edycja spotkania KIS Technology Open Day organizowanego przez Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej, podczas którego 6 wydziałów zaprezentowało w sumie 22 innowacyjne technologie, mające działać na rzecz zdrowego społeczeństwa. Wszystkie prezentowane usługi i projekty wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, czyli te o największym potencjale innowacyjnym i konkurencyjnym, stanowiące priorytety w zakresie polityki naukowej i innowacyjnej. Przedstawiamy Wam kilka najciekawszych rozwiązań, zasłyszanych podczas spotkania.

 

Wydział Mechaniczny

Reprezentujący jednostkę broker technologii, dr inż. Mariusz Stegliński opowiedział m.in. o modelowaniu przepływu na potrzeby projektowania zastawek i sztucznego serca. Metoda udoskonalania przepływu w pulsacyjnych komorach wspomagania serca jest realizowana we współpracy z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religii. Przeprowadzono wizualizację i analizę struktury przepływu wewnątrz projektowanych komór w celu ograniczenia występowania obszarów stagnacji, a także symulacje stacjonarne i zmienne w czasie dla wielu różnych konfiguracji modelu. Proces wymiany krwi wypełniającej komorę odbywa się przez napływ „świeżej krwi”, gdyż im dłużej krew przebywa w komorze tym większe jest ryzyko wykrzepiania związane z kontaktem krwi z ciałem obcym dla człowieka jakim jest czasza komory zastawki. Technologia pozwoli rozszerzyć możliwości diagnostyczne poprzez dostarczanie lekarzom dokładniejszych informacji i fizjologii przepływu w obszarach trudnych do diagnostyki ze względu na ograniczenia dostępnych technik obrazowania o niskiej rozdzielczości.

 

Wydział Chemiczny

Przedstawiciele jednostki skupili się w dużej mierze na nowych metodach diagnostyki medycznej. Dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska pracuje nad szybkim testem diagnostycznym znajdującym zastosowaniu w fenyloketonurii, czyli wrodzonej chorobie metabolicznej polegającej na nieprawidłowej przemianie jednego z aminokwasów – fenyloalaniny. Gromadzi się ona w nadmiarze w organizmie, uszkadzając mózg i powodując nawet ciężkie upośledzenie umysłowe. Choroba jest wrodzona, szybko postępuje i powoduje nieodwracalne zmiany, dlatego niezwykle ważne jest jak najwcześniejsze jej wykrycie. Testom wykrywającym to schorzenie poddaje się dzieci w trzeciej dobie życia i powtarza się badania po dwóch tygodniach. Ujawniona w pierwszych tygodniach życia choroba pozwala na wprowadzenie rygorystycznych zasad dietetycznych, które sprawią, że dziecko będzie rozwijać się prawidłowo. Czas odgrywa tutaj więc kluczową rolę, stąd propozycja jeszcze szybszego testu diagnostycznego może być nie tylko krokiem w przód w wykrywaniu choroby, ale także kuszącym kąskiem dla przemysłu.

 

Wydział Technologii Materiałów i Wzornictwa Tekstyliów

Z ramienia Wydziału mgr inż. Łukasz Tęsiorowski przedstawił będącą już w bardzo zaawansowanej formie koncepcję tekstronicznego systemu do wykrywania bezdechu sennego. Tekstronika jest stosunkowo młodą dziedziną, ale mającą ogromny potencjał do wdrażania zastosowań telemedycznych. Tzw. inteligentne tekstylia są oparte o system pomiaru parametrów fizjologicznych monitorowanych w trybie rzeczywistym, przesyłanych następnie na urządzenia komputerowe lub mobilne i będących materiałem do wystawiania trafnych diagnoz dla lekarzy. Zatem koszulka zakładane zamiast pidżamy ma być tylko wsparciem dla lekarzy, nigdy zastąpieniem wiodącego czynnika ludzkiego w diagnozowaniu schorzenia. Ma być ona dostępna jako gadget w przeciągu roku (możliwość komercjalizacji do siłowni, SPA, domów prywatnych), a kolejny rok może zająć proces certyfikacji produktu jako wyrobu medycznego. Twórcy zapewniają, że maksymalny koszt takiej inteligentnej koszulki będzie wynosił 200 zł. Bezdechem sennym nazywamy zespół objawów chorobowych powodowanych ustaniem podczas snu wentylacji płuc przez okres dłuższy niż 10 sekund lub spłyceniem oddechu poniżej 50%. Bezdech senny jest coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. W Polsce szacuje się, że problem dotyczy 1,5 mln osób.

 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Ta jednostka szczególnie mocno akcentuje swoją współpracę m.in. z przemysłem kosmetycznym i farmaceutycznym. Zamiast suplementów diety mających redukować niedobory żelaza dr inż. Małgorzata Bryszewska zaproponowała technologię mikrokapsułkowania żelaza. Mikrokapsułkowanie jest techniką, za pomocą której jeden materiał lub mieszanina materiałów jest powlekana bądź zamykana wewnątrz innego materiału. Tworzy się tzw. żywność wzbogaconą (np. pieczywo, płatki śniadaniowe). Badania na prosiętach przyniosły bardzo dobre wyniki w ocenie sensorycznej i biodostępności takiej technologii. Krzysztof Śmigielski zajmuje się nowymi, innowacyjnymi produktami z surowców roślinnych, m.in. fluidolatami – naturalnymi aromatami owocowymi i warzywnymi wytwarzanymi z odpadów przemysłowych. Nowa technologia wprowadza na rynek docelowy produkt roślinny o znacznie wyższych parametrach jakościowych i użytkowych oraz innowacyjny produkt – Fluidolat – w lepszy i bardziej efektywny sposób zaspokajający rosnące potrzeby rynku (hydrolaty, produkty otrzymywane w wyniku hydrodestylacji suszonego materiału roślinnego), szczególnie kosmetyków naturalnych czy organicznych. Ponadto Wydział może pochwalić się wdrożeniami swoich rozwiązań na rynku suplementów m.in. pod postacią produktu Latopic – dietetycznego środka spożywczego przeznaczonego do celów medycznych przy atomowym zapaleniu skóry czy Lavipan – kompozycji bakterii probiotycznych, drożdży i wyciągów roślinnych stosowanej w paszy dla prosiąt i drobiu, poprawiającej mikroflorę układu pokarmowego i wyniki produkcyjne.

 

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Dr inż. Rafał Szrajber naukowo zajmuje się architekturą w grach wideo, designem gier jako procesem kreatywnym oraz wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa w nowych mediach jako sposobu na budowanie lokalnej wartości i tożsamości. Od pewnego czasu zauważył jednak wartość nowych mediów i technologii jako wsparcia w procesie leczenia, identyfikacji chorób i edukacji w medycynie. Na Politechnice Łódzkiej powstała już m.in. gra, której celem jest stymulowanie funkcji poznawczych u seniorów, a także wspierająca badania rezonansu magnetycznego u dzieci i motywująca je do wykonywania konkretnych czynności przewidzianych w badaniu. Na Wydziale trwają także prace nad hybrydowym systemem śledzenia ruchu kończyn człowieka w oparciu o integrację danych z układów inercyjnych i sensora głębi oraz pasywnym systemem rzeczywistości rozszerzonej wspomagającym rehabilitację kończyn.

 

Wydział Organizacji i Zarządzania

Co taka jednostka może mieć wspólnego z tematem przewodnim spotkania, czyli „Zdrowym społeczeństwem”? Dr inż. Jacek Gralewski znalazł wspólny mianownik proponując analizę numeryczną zindywidualizowanych konstrukcji protetycznych. Jedną z takich konstrukcji jest but ortopedyczny stanowiący alternatywę dla gipsu m.in. przy zerwaniu ścięgna Achillesa. Jak wiemy, gips nie wykazuje właściwości rehabilitacyjnych, spełniając jedynie funkcję unieruchamiania kończyny. Znacznie wygodniejsze i bardziej efektywne jest użycie ortezy, którą możemy zdjąć w nocy, spokojnie się wysypiając czy podczas badań, by lekarz mógł bez przeszkód obejrzeć obrzęk. Co więcej, możemy zmieniać ciśnienie, jakie działa na kończynę, tj. dopompować but podczas chodzenia, a poluzować przy siedzeniu. Jest to produkt już dostępny w standardowej ofercie zaopatrzenia medycznego, przeznaczony głównie dla sportowców. Kierunkiem dalszej ekspansji produktu będzie Europa Zachodnia.

 

Oferta technologiczna Politechniki Łódzkiej – CTT PŁ

CTT PŁ Sp. z o.o. jest pierwszą w Polsce spółką celową uczelni, powołaną w wyniku przyjętego przez PŁ modelu zarządzania wiedzą i innowacjami. Stawia sobie za cel komercjalizację innowacyjnych rozwiązań opracowywanych w murach PŁ, a także budowanie współpracy między nauką i biznesem. W obszarze kompetencji CTT PŁ leży: udzielanie licencji na wynalazki, know-how i oprogramowanie, sprzedaż praw do technologii, tworzenie spółek spin-off, pomoc przedsiębiorcom w kontaktach biznesowych, obsługa merytoryczna i formalno-prawna w zakresie komercjalizacji rozwiązań.

Działalność spółki najlepiej streszczają cztery, lansowane przez nią słowa, mocno bronione liczbami:

*aparatura – 1 143 pozycje, mogące posłużyć do przeprowadzenia badań oraz świadczenia usług o charakterze komercyjnym,

*usługi – 314 usług, świadczonych przez wyspecjalizowane zespoły badawcze pracujące na co dzień na Wydziałach PŁ,

*technologie – 533 pozycji możliwych do komercjalizacji,

*projekty – 453 realizowanych projektów badawczych, tak własnych, jak i stanowiących owoc kooperacji z przedsiębiorstwami.

Pełna oferta PŁ znajduje się pod adresem innowacjedlabiznes.com. Bez konieczności logowania, dostępna jest baza aparatury oraz usług. Dodatkowo, po założeniu profilu, jako naukowiec lub przedsiębiorca, użytkownik otrzymuje dostęp również do wykazu technologii i aktualnie prowadzonych projektów badawczych, a także profili naukowców pracujących na Politechnice Łódzkiej. CTT PŁ zaproponowało kompletną platformę interaktywną, pozwalającą naukowcom stworzyć swój profil naukowy i dzielić się swoimi dokonaniami, zaś przedstawicielom biznesu – stworzyć profil swojej firmy, przeglądać ofertę PŁ i nawiązywać owocne współprace.

 

Kiedy kolejne spotkanie?

Już 20. czerwca w Łodzi. Tym razem tematyka spotkania objejmie biogospodarkę rolno-spożywczą, leśno-drzewną oraz środowiskową. Pełna agenda spotkania oraz link do rejestracji dostępne są na stronie CTT PŁ. 

KOMENTARZE
Newsletter