Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Grupa Inno-Gene i spółka stowarzyszona przygotują Genomiczną Mapę Polski o wartości 105 mln
Central Europe Genomics Center, spółka stowarzyszona Inno-Gene S.A. – notowanej na NewConnect grupy działającej w obszarach diagnostyki genetycznej oraz bioinformatyki – wygrała przetarg na stworzenie Genomicznej Mapy Polski. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 105 mln zł.

Central Europe Genomics Center wykona 5 tys. sekwencjonowań całogenomowych mieszkańców Polski oraz utworzy na ich podstawie kilka innowacyjnych na skalę światową narzędzi bioinformatycznych do analizy danych. Wartość części projektu, którą zrealizuje CEGC, wyniesie ponad 63,3 mln zł. Udziały Inno-Gene w CEGC wzrosły z 26,5% do 41,1%. 

– To bez wątpienia najważniejszy moment w historii naszej grupy. Wygrana CEGC oznacza, że weźmiemy czynny udział w realizacji przełomowego dla Polski projektu z pogranicza genetyki, bioinformatyki i medycyny – komentuje Jacek Wojciechowicz, Prezes Zarządu Inno-Gene S.A. oraz Prezes Zarządu Centrum Badań DNA.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum European Centre for Bioinformatics and Genomics (ECBIG), w skład którego wchodzą Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Politechnika Poznańska oraz Centrum Badań DNA Sp. z o.o. (spółka zależna Inno-Gene S.A.). Konsorcjum otrzyma dofinansowanie na realizację projektu z Programu Inteligentny Rozwój (POIR) w wysokości ok. 68 mln zł. Pozostała część kosztów projektu zostanie pokryta m.in. wkładami aportowymi konsorcjantów. Centrum Badań DNA, które wniosło do projektu wkład własny w postaci know-how, nie będzie wnosiło dodatkowego wkładu pieniężnego.

Dzięki udziałowi w konsorcjum, należące do Grupy Inno-Gene Centrum Badań DNA będzie mogło komercyjnie wykorzystać powstałą infrastrukturę i narzędzia bioinformatyczne, a także będzie miało możliwość wzięcia udziału we wszystkich komercyjnych przedsięwzięciach powstałych na bazie infrastruktury wytworzonej w ramach projektu.

– Bioinformatyka to obecnie jedna z najdynamiczniej rozwijających się branż na świecie. Możliwość komercyjnego wykorzystania powstałych w ramach projektu rozwiązań stwarza przed nami ogromną szansę. Liczymy, że dzięki temu nasz biznes wejdzie na zupełnie inny poziom i staniemy się jednym z liderów branży w regionie – mówi Jacek Wojciechowicz.

Realizacja projektu rozpocznie się jeszcze w IV kwartale 2018 r.

 

 

KOMENTARZE
Newsletter