Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Czas na nowe wyzwania - wszechstronność zastosowania spektrometru SPECORD PLUS firmy Analytik Jena
Czas na nowe wyzwania - wszechstronność zastosowania spektrometru SPECORD PLUS firmy Analyt
Merazet S.A . prowadzi działalność na rynku sprzętu kontrolno-pomiarowego od 1952 roku. Firma należy do grona wiodących dostawców specjalistycznego sprzętu. Dostarcza urządzenia m.in. instytucjom państwowym, uczelniom i ośrodkom naukowo-badawczym. Jest autoryzowanym partnerem wielu renomowanych producentów krajowych i zagranicznych.Od stycznia 2017 roku MERAZET jest wyłącznym przedstawicielem firmy Analytik Jena w Polsce. Możemy pochwalić się bogatą ofertą urządzeń firmy Analytik Jena. W maju 2017 roku otworzyliśmy laboratorium demonstracyjne, w którym umożliwiamy nieodpłatne oznaczenie metali i pierwiastków. Oznaczanie wykonujemy w przygotowanych próbach za pomocą optycznego spektrometru emisyjnego ICP-OES PQ 9000 Elite o najwyższej rozdzielczości na rynku, oraz / lub wysokorozdzielczego spektrometru absorpcji atomowej z ciągłym źródłem promieniowania. W swojej ofercie posiadamy m.in. urządzenie SPECORD® PLUS. Jest to najwyższej klasy spektrofotometr UV-VIS. SPECORD® PLUS oznacza niezawodność, elastyczność, precyzję, łatwość obsługi dla użytkownika i wszechstronność analiz w technice UV / Vis.

 

 

 

 

Wysokiej klasy optyka

Wewnątrz wszystkich naszych aparatów, elementy optyczne są pokryte kwarcem i specjalnie uszczelniane, co gwarantuje najwyższą jakość, maksymalną wydajność i trwałość. Podwójny monochromator umożliwia redukcję rozproszonego światła i absolutnie precyzyjne wyniki pomiarów w próbkach o wysokiej absorbancji. Zminimalizowana ilość ruchomych elementów zapewnia najlepszą niezawodność, zwłaszcza ulepsza stosunek sygnału do szumu i osiąga najlepszą wydajność energetyczną.

 

Dwuwiązkowość

Dwuwiązkowość zapewnia najwyższą precyzje i lepszą stabilność poprzez pomiar próbki i sygnału odniesienia w dokładnie tej samej chwili. Wyniki pomiarów zawsze pokazują aktualne porównanie pomiarów z obu wiązek. W ten sposób powstałe wahania i przesunięcia są korygowane drugą wiązką.

 

Główne zalety:

* innowacyjna technologia CDD – dwa czujniki kontrolujące temperaturę o wyjątkowej długoterminowej stabilności;

* wstępnie ustawione i stabilizowane napięcie źródła promieniowania;

* wewnętrzny filtr tlenku holmu do automatycznej kalibracji długości fali odpowiadający za jej dokładność i powtarzalność;

* zmienna rozdzielczość widma obejmująca najmniejsze jego szczegóły.

 

SPECORD® PLUS i jego przyjazne dla użytkownika cechy:

* intuicyjne oprogramowanie;

* obszerny zbiór dostępnych metod;

* Self Check System (SCS) – system autokontroli - aparat sprawdza najważniejsze funkcje przed rozpoczęciem pracy;

* duża i łatwo dostępna komora na próbki i akcesoria

* automatyczne rozpoznawanie akcesoriów

* oprogramowanie dostępna w wielu wersjach językowych

* aparat po włączeniu gotowy do pracy

Analizy rutynowe lub specjalne w SPECORD® PLUS gwarantują elastyczną pracę we wszystkich obszarach zastosowań. Dzięki bogatemu wyposażeniu, szerokiej gamie akcesoriów i modułowej koncepcji oprogramowania urządzenie zapewnia niepowtarzalną indywidualność dla nawet najbardziej wymagającego użytkownika.

 

Dostępne warianty urządzenia:

* SPECORD® 50 PLUS

Jednowiązkowy spektrofotometr z dzieloną wiązką (tzw. pozorna dwuwiązkowość). Idealnie nadaje się do jakościowych i ilościowych rutynowych analiz fotometrycznych.

* SPECORD® 200 PLUS

Dwuwiązkowy spektrofotometr ze stałą szerokością szczeliny. Z dwoma osobnymi gniazdami pomiarowymi dla próby odniesienia i próby badanej.

* SPECORD® 210 PLUS

Dwuwiązkowy spektrofotometr z możliwością zmiany szczeliny w 5 pozycjach. Idealny do analiz roztworów pomiarowych jak i próbek stałych wymagających najwyższej rozdzielczości optycznej.

* SPECORD® 250 PLUS

Dwuwiązkowy spektrofotometr z możliwością zmiany szczeliny w 5 pozycjach z podwójnym monochromatorem. Dla próbek o szczególnie wysokiej absorbancji redukuje rozproszenie światła.

 

Oprogramowanie

SPECORD® PLUS wyposażony jest kompleksowe podstawowe oprogramowaniem oraz wiele konkretnych narzędzi do indywidualnych zastosowań. Oprogramowanie ASpect UV® służy do pełnej kontroli, monitorowania i dokumentowania wszystkich operacji ze spektrofotometru oraz podłączonych akcesoriów. Możliwe jest również połączenie systemu do LIMS oraz wysłania danych danego użytkownika do programów zewnętrznych (na przykład Excel). Intuicyjna obsługa oprogramowania oraz inteligentny system operacyjny pozwala na łatwą obsługę przez każdego użytkownika

 

W skład oprogramowania podstawowego wchodzi m.in.

* analiza ilościowa z funkcjami statystycznymi;

* prezentacja i obsługa widma: indywidualny dobór kolorów, łatwe przesuwanie, kopiowanie i nakładanie widm;

* Pakiet Life Science – program ilościowego oznaczania kwasów nukleinowych i białek;

* Edytor Formuła do tworzenia indywidualnych wzorów;

* analiza kinetyczna do kontrolowania reakcji w czasie;

* narzędzie do pomiaru grubości folii i przezroczystych powłok;

* narzędzie do pomiaru koloru i określeniu jego numeru;

* możliwość zaprogramowania własnej metody;

* narzędzia dedykowane konkretnym analizom w dziedzinach m.in. przemyśle spożywczym, chemicznym, środowiskowym, kosmetycznym…;

* narzędzie do kontrolowania pracy urządzenia.

 

Dodatkowe moduły

SPECORD® PLUS oferuje specjalne oprogramowanie do walidacji aparatu. Zapewnienia ono stałe parametry urządzenie SPECORD® PLUS zgodnie z wewnętrznymi lub zewnętrznymi normami jakości. Zgodność z FDA 21 CFR Part 11 zapewnia kompleksowe zarządzanie użytkownikami, umożliwia także podpis elektroniczny i zapis audytu.

 

Zastosowanie

Przemysł chemiczny

SPECORD® PLUS może być stosowany w przemyśle chemicznym na przykład w zakresie analizy materiału i kontroli czystości. Pomiar transmitancji materiałów takich jak szkło i folie może być prowadzony za pomocą uchwytu dla prób stałych. Wyznaczanie współczynnika załamania i grubość powłoki tych materiałów można prowadzić za pomocą przystawki o zmiennym kącie odbicia. Kula całkująca nadaje się do pomiaru transmitancji i współczynnik odbicia się próbek stałych oraz proszku. Za pomocą oprogramowania możliwe jest określenie różnych kolorów w tekstyliach lub wskaźnik biały/żółty, np. powierzchni zębów. Podajnik z maksymalnie 116 pozycjami próbki oraz 15-pozycyjna karuzela na kuwety umożliwiają skuteczną rutynową analizę z dużą przepustowością próbek.

Kula całkująca do pomiarów transmitancji i współczynnika odbicia

Karuzela na 15 kuwet

Badanie żywności i rolnictwo

Reakcje z zależnymi od czasu zmianami stężenia, takie jak kinetyka enzymów np. kwas cytrynowy, glukoza i sacharoza w żywność może być prowadzona za pomocą specjalnych akcesoriów, takich jak
8-pozycyjny zmieniacz kuwet termostatowany elementem Peltiera. Analiza ilościowa wielu pierwiastków i związków w żywności, takich jak wapń, fosforany i azotany może być przeprowadzona szybko i łatwo za pomocą gotowych do użycia zestawów testowych.

Analiza wody i ścieków

System kuwety przepływowej z wbudowaną pompą perystaltyczną może być wykorzystany do automatycznej analizy ilościowej licznych pierwiastków, takich jak żelazo, miedź i cynk. Przy pomocy sondy pomiarowej, mniej rozkładalne związki organiczne można analizować bezpośrednio w próbce. Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (COD), amon, cyjanek lub pierwiastki takie jak ołów, kadm, nikiel i aluminium w próbkach wody można szybko i łatwo wykryć za pomocą gotowych do użycia zestawów testowych i uchwytu na okrągłe kuwety. Specjalna pozycja dla prób mętnych umożliwia pomiary próbek o dużym rozpraszaniu, takich jak mętne ścieki.

System kuwety przepływowej z pompką perystaltyczną

Medycyna i Life Science

Przy wykorzystaniu regulowanego uchwytu oraz ultra-mikro-kuwety można przeprowadzić dokładne oznaczanie stężeń z małymi objętościami próbek, np. podczas określenie czystości DNA. Za pomocą uchwytu termostatowanego elementem Peltiera określenie punktu topnienia DNA może być prowadzone z bardzo dużą dokładnością. Akcesoria termostatowane elementem Peltiera umożliwiają analizę w zakresie temperatur od -5 do 105 ° C i z dokładnością ± 0,1 ° C. Ta funkcja umożliwia aplikacje wymagające wysokiej dokładności, takie jak precyzyjne analizy białek i badanie reakcji fotochemicznych.

8-pozycyjny zmieniacz kuwet termostatowany elementem Peltiera

Przemysł farmaceutyczny

SPECORD® PLUS może być również użyty do kontroli czystości surowców lub badania przesiewowego składników aktywnych. SPECORD® PLUS Dissolution umożliwia pomiary UV / Vis online serii automatycznych testów. Zastosowanie dwóch 8-pozycyjnych zmieniaczy kuwet umożliwia wykorzystanie wielu kuwet przepływowych.

Dwa 8-pozycyjne zmieniacze kuwet

 

KOMENTARZE
news

<Październik 2018>

pnwtśrczptsbnd
1
2
3
5
6
7
10
11
Life Science Open Space
2018-10-11 do 2018-10-11
12
13
14
16
18
INSIDE TRENDS
2018-10-18 do 2018-10-19
Meet Up Food Supplement Ingredients
2018-10-18 do 2018-10-18
19
20
21
22
27
28
Lifestyle Medicine Academy
2018-10-28 do 2018-10-29
29
31
1
2
3
4
Newsletter