Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
FluoTime 300 ”EasyTau”

Zaczarowanej Róży 1

05-540 Zalesie Górne

Główny telefon: +48 22 756 57 65

Główny fax: +48 22 756 57 65

Główny email: kawaska@kawaska.pl

Strona www: http://www.kawaska.pl/

FluoTime 300 ”EasyTau”
Nazwa
FluoTime 300 ”EasyTau”
Producent
PicoQuant

Spektrometr FluoTime 300 ”EasyTau” jest automatycznym, wydajnym spektrometrem do pomiaru czasów życia fluorescencji z opcją pomiaru widma fluorescencji (steady-state) oraz pomiaru fosforoscencji. Zawiera kompletną optykę i elektronikę niezbędną dla zapisu zaniku fluorescencji za pomocą modułów do TCSPC (skorelowanego w czasie liczenia pojedynczych fotonów) lub modułów MCS (skalowanie wielokanałowe). Duży wybór detektorów umożliwia szeroki zakres konfiguracji systemu. Za pomocą FluoTime 300 można obserwować czasy zaniku do kilku pikosekund. FluoTime 300 "EasyTau" wyposażony jest w intuicyjny i łatwy w użyciu system oprogramowania z zaprojektowanymi kreatorami aplikacji, które prowadzą użytkownika przez niezbędne kroki do wykonywania typowych zadań pomiarowych.

Newsletter