Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Asystent/Adiunkt w Zakładzie Biologii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

For show action pobrane
Termin ważności:
2024-07-03 - 2024-08-10
Województwo / region:
Firma:
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Zakład Biologii Medycznej

 

zaprasza

Absolwentów studiów doktoranckich w dziedzinie nauk biologicznych lub nauk medycznych do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko asystenta/adiunkta w Zakładzie Biologii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Poszukujemy specjalistę nauk biologicznych lub dziedzin pokrewnych, przygotowanego do samodzielnego organizowania i prowadzenia pracy naukowej oraz wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

Wymagania:

1. Posiada stopień doktora w dziedzinie nauk biologicznych lub dziedzin pokrewnych, uzyskany nie później niż 6 lat

2.Wiedza i udokumentowane doświadczenie laboratoryjne z zakresu biologii molekularnej.

4. Samodzielność, zaangażowanie, dokładność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole.

5. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

6. Umiejętność pisania i redagowania publikacji naukowych w języku angielskim.

7. Umiejętność prezentacji wyników na międzynarodowych konferencjach naukowych.

8. Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy filadelfijskiej.

 

Kryteria wyboru:

1. Kompetencje techniczne, doświadczenie i zgodność wiedzy specjalistycznej z zajmowanym stanowiskiem.

2. Osiągnięcia naukowe – publikacje naukowe, nagrody, granty itp.

3. Kompetencje miękkie - biegła znajomość języka angielskiego, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zgodność indywidualnych planów rozwoju z celami projektu.

 

Proponowany zakres tematyki badań:

Badania roli cząsteczek micro RNA w patogenezie chorób cholestatycznych wątroby pod kierunkiem prof. Małgorzaty Milkiewicz w Zakładzie Biologii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Prosimy o nadsyłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 10 sierpnia 2024 r. na adres: malgorzata.milkiewicz@pum.edu.pl.

Proponowany termin rozpoczęcia zatrudnienia to 1 października 2024 roku.

W nadsyłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)”

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter