Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Woda w kosmetykach – dlaczego jej czystość i właściwości są tak ważne? Kilka słów o stacjach uzdatniania wody w przemyśle kosmetycznym
Woda w kosmetykach – dlaczego jej czystość i właściwości są tak ważne? Kilka słów o stacjac

Woda w kosmetykach jest nieodzownym składnikiem receptury. Stanowi bazę do rozpuszczania składników w fazie wodnej. W niej roztwarzają się zagęstniki, glikole oraz składniki aktywne. Stanowi większość fazy wodnej emulsji, dzięki czemu kremy i balsamy mają odpowiednie właściwości aplikacyjne i nie są zbyt tłuste. Woda jest jednak dobrą pożywką dla bakterii. Ponieważ konserwant jest dodawany na koniec procesu produkcyjnego, wcześniej istnieje ryzyko zakażenia wody mikroorganizmami. W związku z tym tak ważne jest to, aby używać do produkcji wody o bardzo dobrej jakości. Aby ją uzyskać, należy zainstalować w zakładzie odpowiednią stację uzdatniania wody o pożądanych właściwościach.

Stacja uzdatniania wody składa się z wielu elementów. Idąc od początku, woda z ujęcia w zakładzie w pierwszym etapie przechodzi przez proces usunięcia jonów metali ciężkich (głównie manganu i żelaza) oraz przemiany jonów wapnia i magnezu do jonów sodu. Etap ten prowadzi do zmiękczenia wody. Filtracja wstępna zachodzi dzięki obecności dwóch filtrów: mechanicznego i węglowego. Filtry te przy stałej cyrkulacji wody powinny być wymieniane co 3 miesiące. Następnie woda zostaje poddana systemowi odwróconej osmozy. Membrana osmotyczna wyglądem przypomina sito, którego pory mają rozmiary nie mniejsze niż cząstki wody i nie większe niż bakterie, zanieczyszczenia i wszelkie inne niepożądane cząstki, które mogłyby znaleźć się w wodzie. Woda przez membranę przechodzi pod ciśnieniem, wobec czego membrana przepuszcza tylko oczyszczoną wodę do obiegu. System odwróconej osmozy pozwala na usunięcie tak małych cząstek, jak pojedyncze jony. Otwory w membranie osmotycznej mają rozmiar kilka tysięcy razy mniejszy niż rozmiary bakterii i wirusów. Ten proces w zupełności wystarcza, aby przez membranę przedostała się tylko woda czysta, bez bakterii, wirusów, grzybów oraz zanieczyszczeń. Jednak w przypadku, gdyby w wodzie znalazła się bakteria, zaraz po przejściu wody przez membranę osmotyczną, poddawana jest ona działaniu lampy UV, która dodatkowo sterylizuje wodę. Woda krąży nieustannie w systemie, dlatego w obiegu, zazwyczaj po wyjściu ze zbiornika, powinna znajdować się jeszcze jedna lampa UV. Sam zbiornik na wodę demineralizowaną zbudowany jest albo ze stali kwasoodpornej, albo z polietylenu specjalnej jakości. W zależności od zapotrzebowania na wodę, w systemie montuje się pompę o określonej wydajności. Ta moc warunkuje ilość wody, jaką jesteśmy w stanie pobrać w ciągu danego okresu ze zbiornika. W zbiorniku znajduje się sonda poziomu wody z czujnikami. Pozwala ona na weryfikację, w którym momencie system odwróconej osmozy ma się włączyć i rozpocząć ponownie produkcję wody demineralizowanej. Same punkty poboru zbudowane są z zaworów membranowych, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wody. Aby zapewnić czystość mikrobiologiczną zbiornika na wodę, należy przynajmniej raz na rok dokonywać sanityzacji zbiornika. Membranę osmotyczną również należy wymieniać w określonych odstępach czasowych w zależności od tego, z jakiej jakości wody korzystamy na wejściu. Cały system stanowi zabezpieczenie jakościowe produkcji.

Woda, którą poddaje się procesowi produkcyjnemu w przemyśle kosmetycznym, powinna mieć odpowiednią przewodność oraz czystość mikrobiologiczną. Przewodność nie powinna przekraczać 15 mS, natomiast czystość mikrobiologiczna powinna być zgodna z rozporządzeniem dla przemysłu kosmetycznego. Ważne jest to, aby stale i regularnie wykonywać badania wody, co zapewnia jakość i bezpieczeństwo, a także zapobiega przestojom produkcyjnym i stratom mas, ponieważ daje możliwość wykrycia wcześniej np. zakażenia. Pozwala to na zorganizowanie sanityzacji w odpowiednim momencie bez strat produkcyjnych.

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2020>

pnwtśrczptsbnd
1
2
TECHCO Forum
2020-12-02 do 2020-12-03
3
4
5
6
7
8
NEURONUS 2020 Neuroscience Forum
2020-12-08 do 2020-12-11
9
Digital Hospital Forum
2020-12-09 do 2020-12-09
11
12
13
14
15
MEDmeetsTECH #10
2020-12-15 do 2020-12-16
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Newsletter