Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Pytania i wyzwania związane z dyrektywą SUP wyjaśnione

Liczba pytań dotyczących dyrektywy Single Use Plastics, tj. produktów z tworzyw jednorazowego użytku, kierowanych do zespołu techniczno-legislacyjnego Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, w ostatnim czasie nie malała. Trudności w przygotowaniu się do nowych regulacji powodują głównie opóźnienia Komisji i innych instytucji w opracowywaniu niezbędnych przepisów oraz brak ich implementacji do polskiego porządku prawnego. Wielu elementów układanki wciąż brakuje, choć sporo zostało już wyjaśnionych, także dzięki działaniom Związku. 28 lipca br. odbył się wyjątkowy webinar, który pozwolił na uporządkowanie wiedzy z tego zakresu.

W webinarze Kosmetyki (i nie tylko) jako produkty SUP. Pytania i wyzwania zorganizowanym przez PZPK wzięło udział 50 uczestników, m.in. urzędnicy Ministerstwa Rozwoju, Przedsiębiorczości i Technologii oraz członkowie różnych zespołów i firm członkowskich, które były aktywne w całym procesie dotyczącym konsultacji i wdrażania SUP. W gronie współprowadzących, obok ekspertów Związku, pojawili się przedstawiciele firmy Harper Hygienics, Ewa Wilk i Piotr Galas, oraz Karol Stec, dyrektor ds. koordynacji projektów z Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. – Zależało nam, żeby ten webinar zorganizować właśnie teraz. Długo czekaliśmy na konkretny, zawansowany projekt ustawy, by móc mówić o tym, jak wdrażać dyrektywę SUP w Polsce. Ustawy nadal nie ma, więc nie będzie jej w programie dzisiejszego spotkania. Mamy za to dla Państwa nowe informacje, bo aktywnie uczestniczymy w rozmowach na temat SUP na poziomie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Konfederacji Lewiatan i Cosmetics Europe. Uznaliśmy, że mimo braku ustawy czy jej projektu, warto zebrać te informacje i podyskutować o nich, bo przez ostatnie półtora roku firmy członkowskie zadały nam kilkaset pytań na temat SUP – mówiła dr inż. Ewa Starzyk w czasie otwarcia spotkania. Dla branży kosmetycznej proces SUP był flagowy, można powiedzieć nawet precedensowy. Lekcja, którą sektor tu zdobył, będzie ważna przy wszystkich innych projektach wynikających z Zielonego Ładu. Mimo że prowadzony w sposób bardzo polityczny, dialog z Komisją Europejską był niezwykle trudny lub w niektórych kwestiach – niemożliwy.

O prawnych i technicznych ograniczeniach opowiedzieli przedstawiciele Harper Hygienics, odpowiadając przy okazji na pytania o zakres stosowania dyrektywy, o to, kto ma raportować, jakie dokładnie produkty podlegają dyrektywie i dlaczego, gdzie umieszczać piktogramy, jakie są opłaty za wprowadzenie konkretnych produktów oraz jakie kary czekają producentów? Ewa Starzyk przypomniała, jak przebiegał cały proces legislacyjny i konsultacyjny od początku. Omówiła wątpliwości i wyzwania dotyczące wdrożenia dyrektywy SUP w Polsce. Przedstawiła szczegółową interpretację wytycznych dotyczących produktów podlegających dyrektywie. Wymieniła też, które produkty nie podlegają nowemu prawu, a także przypomniała kluczowe daty i terminy przejściowe. Karol Stec natomiast zaprezentował kluczowe zapisy wspólnego stanowiska na temat SUP, przygotowywanego z KosmetycznymiPL i odpowiedział konkretnie na pytanie, co robić po 3 lipca br., kierując ważne wskazówki do rynku i producentów. Przypomniał, że przepisy dyrektywy będą w Polsce stosowane dopiero po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw stosowej ustawy, implementującej dyrektywę do polskiego systemu prawnego. POHiD stoi na stanowisku, że przepisy dyrektywy i rozporządzenia wydanego na jej podstawie obecnie nie mogą być stosowane i egzekwowane w Polsce. Nie można więc prowadzić kontroli i nakładać kar, wycofywać lub zakazywać wprowadzania produktów czy zdejmować produktów nieodpowiednio oznakowanych z półek. To dobra wiadomość – to co jest na półkach, jest wprowadzone do obrotu, zdaniem POHiD może tam zostać nawet nieoznakowane. Czekamy na polski akt prawa. Spotkanie zakończyła prezentacja Magdaleny Turowskiej, podsumowująca najczęściej zadawane pytania, kierowane do zespołu techniczno-legislacyjnego od początku zajmowania się tematem SUP.

Kosmetyczni.pl

KOMENTARZE
Newsletter