Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Poprawka do Ustawy o Produktach Kosmetycznych umożliwi zlecanie podmiotom zewnętrznym obsługi zarządzania zgłoszeniami działań niepożądanych
Poprawka do Ustawy o Produktach Kosmetycznych umożliwi zlecanie podmiotom zewnętrznym obsłu
Ostatnim kluczowym postulatem Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego w pracach nad projektem ustawy o kosmetykach było umożliwienie zlecania na zewnątrz obsługi zgłoszeń niepożądanego działania. Mimo że wszystkie sektory FMCG mogą korzystać z ekspertyzy zewnętrznej w ocenie działań niepożądanych, ustawodawca proponował zakaz takich praktyk w przypadku sektora kosmetycznego. Utrudniłoby to znacząco ocenę działań niepożądanych, szczególnie w przypadku firm, które nie posiadają własnej ekspertyzy oraz firm, które posiadają zintegrowane systemy vigilance dla różnych kategorii produktów.

 

Po kolejnych działaniach Związku i długotrwałej debacie z zaangażowanymi resortami (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia, Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych) ustawodawca wprowadził poprawkę do ustawy, która umożliwi zlecanie podmiotom zewnętrznym obsługi zarządzania zgłoszeniami działań niepożądanych. 

Jest to znaczący sukces Związku i firm członkowskich w pracach nad projektem ustawy. W ocenie Związku i jego członków projekt ustawy w obecnej formie jest bardzo dobrze przygotowanym aktem prawnym i powinien właściwie zafunkcjonować na polskim rynku. 

Ustawa najprawdopodobniej wejdzie w życie 1 czerwca 2018 r. Najnowszy projekt ustawy o produktach kosmetycznych dostępny jest na stronie RCL.

--

Źródło: Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego 

KOMENTARZE
news

<Wrzesień 2018>

pnwtśrczptsbnd
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
7
8
9
10
16
17
19
21
MEDmeetsTECH #6
2018-09-21 do 2018-09-21
22
23
24
Międzynarodowy Kongres Biogospodarki
2018-09-24 do 2018-09-24
25
IT w Służbie Zdrowia GigaCon
2018-09-25 do 2018-09-25
28
29
30
Newsletter