Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Na podstawie DNA poznamy rysy twarzy danej osoby
Agata Lebiedowska, 28.03.2014 , Tagi: mutacje, rysy twarzy, DNA
Naukowcy z Pennsylvania State University opracowali model trójwymiarowy (3D), który ilustruje związek pomiędzy kształtem ludzkiej twarzy oraz DNA danej osoby. DNA, jak do tej pory, mogło zdradzić płeć i pochodzenie, teraz genetyka potrafi łączyć sekwencję nukleotydową z rysami twarzy.

Uwzględniając płeć i pochodzenie osoby badanej, odkryto jak poszczególne warianty genów wpływają na kształt i określone cechy twarzy. Porównano rzeczywiste rysy twarzy danej osoby oraz jej cechy genetyczne,  następnie dokonano walidacji tej metody poprzez ankiety w których pytano ochotników: Czy ta twarz wygląda na twarz kobiecą czy męską? Jak bardzo jest kobieca?  Jaki odsetek cech to rysy twarzy zachodnioafrykańskiej? Do jakiej grupy etnicznej przyporządkował byś tą twarz: afroamerykańska czy afrykańska ;  biała, europejska czy amerykańska; a może mieszana?

Porównano kilka różnych populacji świata. Umieszczono siatkę na modelach 3D ludzkich twarzy i zmierzono współrzędne punktów na siatce. Następnie wyznaczono statystyczne zależności pomiędzy kształtem twarzy a płcią, pochodzeniem i sekwencją DNA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby zidentyfikować poszczególne geny, wykorzystano znane już mutacje genetyczne wywołujące deformacje twarzy i czaszki, przypuszczając że geny o prawidłowych sekwencjach determinują fizjologiczne cechy fenotypowe.

Taka metoda wydaj się być przydatna w celu wizualizacji przodków Homo sapiens na podstawie DNA. Być może w przyszłości kryminolodzy będą w stanie zobrazować wygląd, czy to przestępcy czy ofiary, na podstawie śladów biologicznych. A kosmetolodzy stworzą produkty pielęgnacyjne zmieniające wygląd i owal twarzy?

Źródła

http://www.psu.edu/

KOMENTARZE
Newsletter