Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Lingostem™ regeneruje oraz chroni skórę przed fotostarzeniem wywołanym promieniami IR oraz UV
Lingostem™ regeneruje oraz chroni skórę przed fotostarzeniem wywołanym promieniami IR oraz
Słońce przynosi wiele korzyści dla zdrowia, jednak znane są również jego nega­tywne skutki. Nadmierna ekspozycja słoneczna jest przyczyną ok. 80% widocz­nych oznak starzenia twarzy, dlatego też ochrona słoneczna to kluczowy ele­ment w zapobieganiu powstawania zmian skórnych związanych ze starzeniem, takich jak zmarszczki, przebarwienia czy utrata jędrności.

Za główną przyczy­nę negatywnego wpływu słońca na skórę uznaje się pro­mieniowanie ultrafioletowe (UV), jednak najnowsze badania wskazują, że odpowiada za to również promieniowanie pod­czerwone (IR-A). Dociera ono do skóry w znacznie większej ilości, penetruje do głębszych warstw i znacząco zwięk­sza stres oksydacyjny oraz degraduje włókna kolagenowe. Klasyczne substancje promieniochronne nie zabezpieczają skóry przed skutkiem działania promieniowania IR, zatem w celu zapewnienia pełnego efektu, konieczne jest stoso­wanie dodatkowych substancji.

 

Inteligentna rośllina

Z pomocą przychodzi mądrość roślin, które nie tylko wy­korzystują energię słoneczną do życia, ale także rozwinęły mechanizmy chroniące je przed nadmiarem promieniowa­nia. Ciekawym przykładem rośliny, która z jednej strony lubi dużą ilość słońca, a z drugiej wypracowała naturalny system zabezpieczający przed jego nadwyżką, jest bogata w polife­nole borówka brusznica (Vaccinium vitis-idaea), która zo­stała wykorzystana przez Provital do stworzenia surowca chroniącego skórę przed fotostarzeniem – Lingostem™. Lingostem™ to naturalna substancja aktywna oparta na ekstrakcie z roślinnych komórek macierzystych otrzy­manych z borówki brusznicy. W trakcie hodowli komórek, podczas specyficznego procesu biochemicznego, są one pobudzane za pomocą światła do syntezy związków poli­fenolowych, które w środowisku naturalnym mają na celu chronić roślinę przed słońcem, a dla Lingostem™ stanowią źródło wartościowych substancji czynnych. Dzięki zawar­tości polifenoli, składnik chroni skórę przed wpływem pro­mieni uv oraz ir i działa jako przeciwutleniacz komórkowy o wysokiej aktywności – jego działanie antyoksydacyjne jest 11-krotnie silniejsze niż samych jagód borówki.

 

Działanie potwierdzone badaniamiKomórki macierzyste borówki czerwonej
Badania in vitro przeprowadzone z Lingostem™ na fibrobla­stach naświetlonych promieniami IR-A oraz keratynocytach naświetlanych UVB potwierdzają, że oprócz bezpośredniego działania przeciwutleniającego, substancja aktywna wzmac­nia naturalny mechanizm ochrony komórek przed uszko­dzeniami wywołanymi przez promieniowanie słoneczne oraz działa przeciwzapalnie. Stwierdzono m.in. wzrost aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), redukcję komórkowego stresu oksydacyjnego oraz ograniczenie wydzielania prozapalnych cytokin.

W badaniu in vivo zbadano natomiast wpływ kosmetyku zawierającego 1,5% Lingostem™ na najważniejsze parame­try skóry ulegające pogorszeniu na skutek działania pro­mieni słonecznych, takie jak: ilość i głębokość zmarszczek, mikrorzeźba, jędrność i elastyczność, ilość przebarwień czy stopień nawilżenia. Badanie zostało podzielone na dwa eta­py, w których oceniono efekt ochronny i naprawczy wyka­zywany przez substancję czynną. Działanie ochronne zba­dano latem, a produkt aplikowany był przez dwa miesiące przez ochotników, którzy często korzystali ze słońca. Efekt regeneracji oceniono z kolei jesienią, podczas 4 tygodni aplikacji Lingostem™ na skórę z oznakami fotostarzenia po lecie. Substancja aktywna wyraźnie zmniejszyła wpływ promieniowania na skórę, a także przyśpieszyła naprawę uszkodzeń skóry po długotrwałej ekspozycji słonecznej.

Lingostem™ to naturalny składnik aktywny, otrzymywa­ny z roślinnych komórek macierzystych przy wykorzystaniu przyjaznego środowisku procesu biotechnologicznego. Jest on w stanie naprawiać i chronić skórę przed uszkodzeniami oksydacyjnymi wywołanymi aktywnością promieniowania słonecznego (UV oraz IR-A), poprawiając potencjał przeciwu­tleniający skóry, redukując zmarszczki i przebarwienia oraz zwiększając nawilżenie, jędrność i elastyczność. Efektem jest skóra o młodym i zdrowym wyglądzie, bardziej odporna na uszkodzenia słoneczne.

 

Marcin Siekierski, Technical&Sales Manager, Provital Polska

 

KOMENTARZE
Newsletter